Česká republika má mnoho historických osobností, kterých by si měla vážit a být na ně právoplatně pyšná. My se v dnešním článku podíváme na jednu postavu českého baroka neustále ohromující svojí šíří odborného zájmu a inspirující svou upřímnou láskou k vlastnímu jazyku a kultuře.

Bohuslav Balbín z Vorličné se narodil měšťanské katolické rodině roku 1621 v Hradci Králové. Rok po jeho narození přišel malý Bohuslav o otce a jeho výchovy se společně s matkou ujal rodinný přítel Ota z Oppersdorfu. Jeho dětství a výchova probíhala především na zámku v Častolovicích. Rodina měla blízko i k známé postavě české historie, Albrechtovi z Valdštejna, který je podle některých záznamů považován za Balbínova kmotra. Bohuslav měl chatrné zdraví a často byl v područí různých nemocí. Ze všech neduhů vyšel silnější, pokornější a nakonec dokonce přežil všechny své sourozence.

Bohuslav byl dle historických spisů už od mala zvědavé nadané dítě projevující zájem o své okolí. Přírodu, četbu, historii, náboženství a tak dále. Údajně uměl dobře číst už v mladším školním věku a jeho oblíbenou knížkou byla Hájkova kronika, která na něj měla později silný vliv v jeho vlastní tvorbě.

Jeho studium započalo v Broumově u benediktinského řádu a pokračovalo v jezuitských školách. Zákonitě pak v 15 letech vstoupil do jezuitského řádu. Pokud bychom měli mapovat jeho studentské putování geograficky, prošel Broumovem, Jičínem, Prahou (pražským Klementinem), Olomoucí, Brnem, ale i polským Kladskem. Jeho studium se neomezovalo pouze na jazykovědu. Své znalosti rozšiřoval v literatuře, filosofii, přírodovědě, geografii, řečnictví, později i v teologii. Hlavní doménou ale zůstala historie a lingvistika. Později sám začal vyučovat a v roce 1649 se nechal vysvětit na kněze. Dokonce se stal mistrem svobodných umění. Na zkušenostech mu také dodala jeho misionářská činnost.

Ve své pedagogické činnosti prošel městy Kladsko, Český Krumlov, Brno, Jindřichův Hradec, Praha či Jičín. Popisován byl jako svědomitý a oblíbený profesor, který se snažil ve svých studentech probouzet lásku k českému jazyku a Čechám obecně. V roce 1661 mu byla ukončena pedagogická činnost. Doteď se však polemizuje o více důvodech a není jasné, proč mu tato důležitá úloha byla odepřena.

Balbín na nás působí silně, pokud se bavíme o fenoménu českého vlastenectví. Důkazem nám může být jeho zapojení se ke studentskému praporu (byl v něm například také Karel Škréta), který bránil Karlův most proti švédským vojskům ve třicetileté válce. Společně s dalšími studenty bojovali bok po boku a odrazili velké množství švédských ofenzív.

Jeho láska k Čechám se projevila také v jeho sběratelské činnosti, kdy schraňoval české písemné památky, ať už se týkaly historie, jazykovědy či beletrie. Dal si za cíl sepsat národní historii Čech a k tomu potřeboval materiály. Zároveň věděl, že v pobělohorské době hrozí Čechám germanizace v mnoha sférách včetně jazyka a kultury. Silně kladl důraz na pravdivost svých textů (což se později nedá říct o některých jiných obrozencích), i proto byl považován za důsledného a pečlivého historika. Této hodnoty je třeba si vážit, jelikož nejen v baroku, ale i v nedávné minulosti a dokonce i dnes jsou záměrně zkreslovány některé historické události z různých politických a ideologických důvodů.

Balbín napsal různé historické práce o mariánských poutních místech. Poté se přesunul k obecnějším a obsáhlejším historickým celkům, z nichž vyniká Výtah z českých dějin mapující události od počátku křesťanství v Čechách až po rok 1526 a později také nedokončené Rozmanitosti z historie Království českého zabývající se literární historií a obecně kulturními dějinami Čech. Balbín zvládl dokončit jen část, ačkoliv plánoval napsat 30 svazků. O jeho ohromném všeobecném přehledu a zájmu o mnoho oborů vypovídají témata, o kterých psal a chtěl psát. Přírodopis, obyvatelstvo, geografie, zvyky, tradice, původ Čechů, informace o všech českých mučednících, svatých, blahoslavených a jejich zázracích, panovnících a jejich vládě, farách, státoprávních listinách a tak dále. Jeho speciálním tématem byla také ornitologie, která vlastně odstartovala odborný zájem o ptactvo v naší zemi.

Jeho největším dílem v rámci spisů o jezuitech měly být dějiny české provincie jezuitského řádu, ale tento úkol nestačil za svého života zpracovat. Celkově se však za jeho největší klenot počítá spis Rozprava na obranu jazyka slovenského, zvláště pak českého. Tato kniha se stala později důležitou součástí národního obrození a Balbín je proto považován přinejmenším za předchůdce obrozeneckých snažení. O důležitosti tohoto díla mluví i fakt, že byla dlouho zakázána jako protivládní a provokatérská. Balbín zde obhajuje právo na vlastní (český) jazyk, který má zůstat součástí školního vyučování, úředního jednání, ale i kostelních bohoslužeb. Spis byl vydán až později po smrti Balbína. Na jeho důležitosti to ale nic nesnižuje. Balbín však psal i spisy o církevních dějinách, o svatých, také několik divadelních her. Dokonce zkoušel i poezii v latině (sbírka Včelí roj). Jeho záběr byl opravdu široký.

Zemřel v roce 1688 a pochován je v kryptě kostela svatého Salvátora v Praze. Do konce svého života se snažil svými literárními pracemi hájit český jazyk a kulturu před germanizačními tendencemi ze strany Habsburků a před přílišnými mocichtivými tendencemi bohatých.

Tento velký muž byl mnohým. Spisovatelem, knězem, jazykovědcem, geografem, přírodovědcem, profesorem, historikem, básníkem a dalším. Dle mého názoru je však nejpodstatnější říci, že byl vlastencem. Opravdovým zapáleným vlastencem, který miloval český jazyk, kulturu a celkově svojí vlast. Zajímal se o ní, bojoval za ní svými myšlenkami i vlastním tělem a do konce života nikdy nepřestal.

Pokud byste měli zájem poznat Bohuslava Balbína blíže, není od věci si přečíst knihu Jana Kučery a Jiřího Raka s názvem Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře.

http://www.spisovatele.cz/bohuslav-balbin
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200035-bohuslav-balbin/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Balbín
http://www.jesuit.cz/osobnost.php?id=43
https://www.advojka.cz/archiv/2007/9/bohuslav-balbin-sj
http://www.cojeco.cz/Attach/photos/persons39336cab2ffdf.jpg
https://www.valentinska.cz/image/cache/data/pa/487283-bohuslav-balbin-a-jeho-mi-14824789631-1024×1024.jpg
http://www.valentinska.cz/image/cache/data/ja/453358-rozprava-na-obranu-jazyka-14484617531-1024×1024.jpg
http://g.denik.cz/17/a2/socha_bohuslav_balbin081111_hk_denik-630.jpg

Inzerce