Člověk, který nechal ve smýšlení lidí po celém světě obrovskou stopu. Člověk, který za svoje názory bojoval v bitvách, které byli předem ztracené. On měl však svou vizi, za kterou byl ochotný bojovat za každé situace. Člověk, který strávil 27 let ve vězení, protože bojoval za to, co považoval za dobré. Bojoval za zrušení apartheidu a za dodržování základních lidských práv a svobod.

Nelson Rolihlahla Mandela se narodil v roce 1918 do královské rodiny národa Xhosů. Vyrůstal s matkou, ta byla sice nevzdělaná, ale byla oddaná křesťanka a proto ho poslala do školy. Nelson poté pokračoval na několika středních školách. Vysokoškolská studia začal na University of Fort Hare, kde studoval angličtinu, antropologii, politiku a římské právo. Na této škole potkal svého celoživotního přítele a kolegu Olivera Tamba. Protože se zapojil do protestu proti univerzitní politice, byl po prvním ročníku vyloučen. Mandela pokračoval v roce 1941 do Johannesburgu, kde dálkově studoval práva na University of Witwatersrand. Už při studiu se aktivně angažoval v politickém dění Jihoafrické republiky. Protože jeho názory a iniciativa nebyli v souladu s politickým systémem, dokončil právní zkoušky až na čtvrtý pokus v roce 1953. Od té doby pracoval jako obhájce.

„Dokud tolik našich lidí žije v naprosté chudobě, dokud tolik dětí žije pod plastovými kryty, dokud bude tolik našich lidí bez práce, tak dlouho by neměl žádný Jihoafričan zahálet a užívat si svobody.“

V Johannesburgu si, díky praxi v právnické firmě, vypracoval kontakty se členy Afrického národního kongresu a komunistické strany. Komunisté ho zaujali především rovností ras v komunistické Evropě, ale nesouhlasil s jejich náboženskou politikou. Už v roce 1943 byl silně politicky angažovaný. Zajímal se především o rovnost ras, proto se zapojil do opozice proti režimu bílé menšiny. Stal se členem Afrického národního kongresu, který se spojil s komunistickou stranou. Ve volbách v roce 1948 vyhrála volby Národní strana, která vedla politiku apartheidu. Mandela vedl kampaň a velké množství protestů proti apartheidu, ale vše, po vzoru Gándhího, v mírovém duchu. V roce 1952 se Mandela nechal inspirovat komunistickými autory, například Karlem Marxem, Friedrichem Engelsem a V. I. Leninem, a smířil se s komunisty. V roce 1953 si s Tambem otevřeli vlastní právní kancelář.

„Často jsem uvažoval, zda je jednotlivec oprávněn zanedbávat svou vlastní rodinu, aby mohl bojovat za příležitosti pro ostatní.“

Od roku 1955 začal uvažovat nad násilnou revolucí a dojednával vojenskou podporu Číny. Organizovaný kongres lidu, kde se měl dojednat politický postup hnutí, byl ale rozehnán a Mandela byl vykázán na 5 let z Johannesburgu. Pak byl zatčen a v roce 1961 byl osvobozen. V roce 1961 se stal velitelem Umkhonto we Sizwe, což bylo ozbrojené křídlo Afrického národního kongresu. Tato organizace byla Spojenými státy označena jako teroristická. Nelson Mandela byl v roce 1962 zatčen a odsouzen na doživotí za sabotáže a plánování ozbrojeného převratu.

„Neudělali jsme poslední krok na naší cestě, ale první krok na mnohem delší a obtížnější trase.“

Osvobozen byl až v roce 1990, díky kampani zakázaného Afrického národního kongresu a mezinárodnímu tlaku. V červenci 1991 se stal prvním černým prezidentem Jihoafrické republiky. V této pozici se mu povedlo v roce 1995 prosadit novou ústavu, která zaručovala demokracii a zakazovala rasovou diskriminaci. Po skončení prezidentského období se Mandela stal zástupcem mnoha spolků bojujících za lidská práva. Zemřel ve věku 95 let, když v roce 2013 podlehl plicní infekci.

Nelson Mandela byl obrovský člověk, který bojoval, i když i za pomoci násilí, za mír a rovnost mezi všemi lidmi. Trpěl za to, čemu věřil. Nakonec se mu povedlo změnit poměry ve své zemi a ovlivnil mnoho lidí. Dostal mnohá ocenění, mimo jiné Nobelovu cenu míru, Řád svatého Jana od britské královny Alžběty, prezidentskou medaili svobody od George W. Bushe a další. Nelson Mandela dokázal, že i jednotlivec může změnit a dokázat velké věci.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://www.nelsonmandela.org/content/page/biography

Inzerce