Existuje určitě mnoho hradů a zámků, které mají zajímavou historii. Existuje jistě i hodně těch, u kterých si musí slečny průvodkyně čas od času něco zajímavého přimyslet. V dnešním článku vám však budu vyprávět o jednom z nejzajímavějších hradů vůbec. Leží v Polsku a jeho minulost vás chladnými nenechá…vlastně ani přítomnost…a dost možná ani budoucnost. Tento hrad totiž leží v zajetí časoprostoru.


Hrad Krzyztopor ležící na jihovýchodě Polska vznikl v 17. století, a to za vskutku podivných okolností. Vystavět jej nechal hrabě Kryzstof Ossolinsky, ten se kvůli obavě z nepokojů, které v 17. století v Evropě panovaly, zúčastnil tajemné spiritistické seance. Při té byl vyvoláván duch polského krále Boleslava I. Chrabrého. To se údajně podařilo a na základě informací, které zde Kryzstof Ossolinsky získal, začal budovat podivný opevněný komplex.

Obrovský hrad vybudovaný na pevném skalnatém podloží, byl ve své době největší palácovou stavbou Evropy. Nebyla to ovšem stavba ledajaká, vše zde bylo budováno na základě důležité symboliky, tou je čas.

Hradní komplex je vybudován do půdorysu pentagramu. Má 365 oken, jako 365 dní, které má rok. Uvnitř se skrývá 12 tanečních sálů symbolizujících 12 měsíců a 52 pokojů – 52 týdnů v roce. Nachází se zde 7 bran připomínajících 7 dní v týdnu a opevnění tvoří 4 věže, tedy 4 roční období. Na jedné z věží je poté vyryto písmeno W, to v prastaré symbolice znamená čas, nekonečno. Vskutku podivná architektura, nemyslíte?

Již při samotné výstavbě se děly podivné věci. Záhadným způsobem zde zmizelo několik dělníků. Ti, kteří s nimi mluvili naposled, tvrdili, že se před jejich očima změnili v mlhu.

Osolinskému si nechal vybudovat v podzemních chodbách svou laboratoř, ve které trávil mnoho času. Co se zde za zavřenými dveřmi odehrávalo, nikdo netuší. V souvislosti s podivnými příběhy, které se k hradu vázaly, se začalo říkat, že zde hrabě ukrývá bránu do jiných dimenzí.

Roku 1644 se hrad dostavěl. Hrabě si jeho slávy ale moc neužil, umírá o rok později roku 1645. Před svou smrtí však svému synovi sdělil, tajemství hradního podzemí. Vypověděl mu vše o ukrytém stroji času a požádal jej, aby se opět spojil s duchem Boleslava I. Chrabrého. Jeho přání však jeho syn nevyplnil, zemřel 4 roky poté.

Mnoho svědků z té doby popisovalo záhadný modrý oblak, který se nad hradem pravidelně zjevoval. Díky pověstem o hradu se sem dlouhá léta téměř nikdo neodvážil. Ti, kteří se podzemí rozhodli prozkoumat, zmizeli.

V roce 1655 obsadilo hrad švédské vojsko. Chtěli se zde usídlit, avšak brzy zjistili, že se na hradě dějí podivné věci. Mnoho vojáků z jejich řad se nevracelo z obchůzek, jako by se propadli do země. Vojsko ze strachu hrad brzy opustilo.

Hrad poté chátral a lidé se mu vyhýbali obloukem. Až do roku 1944, kdy se na hrad opět rozhodli usídlit vojáci. Tentokrát šlo sovětskou jednotku. Ze 40 vojáků se vrátil jeden. Ten vypověděl, že se v podzemí skrývá německé vojsko. Sověti proto vyhodili vchod do podzemí do vzduchu a bránu zasypali. Až o pár let později voják vypověděl, že si informaci o německém vojsku vymyslel ze strachu, že by jej považovali za blázna. Jako jediný tehdy nevešel do podzemní místnosti za těžkými dřevěnými dveřmi. Odtud poté slyšel křik a sténání svých druhů, když dovnitř nahlédl, viděl, jak se postupně jeden po druhém doslova rozplynuli ve vzduch.

Dnes je díky zásahu tohoto vojína část podzemí spolu s Ossolinskeho laboratoří zasypána. Je zde skutečně pohřbena i brána do jiné dimenze nebo jsou vše jen důkladně promyšlené historky?

http://www.tajemnamista.cz/2017/05/01/v-polsku-najdete-nejtajemnejsiho-hrad-cele-evropy-krzyztopor/
http://paramag.eu/co-ukryva-tajemny-polsky-hrad-krzyztopor/

Inzerce