Galén je jméno, které by přinejmenším studentům lékařských a farmaceutických fakult mělo alespoň něco říkat. Tato osobnost si však zaslouží poznat mnohem více. V dnešním článku si tuto velkou historickou postavu představíme blíže. Tak se pojďme vrátit v čase zpátky do antického Říma.

Claudius Galenus, zkráceně Galén, se narodil v jednom starém řeckém městě zvaném Pergamon ve 3. století našeho letopočtu. Malý Claudius vyrůstal v přepychovém domě a prostředí. Tuto výhodu náležitě využil ve svůj prospěch, když se rozhodl bedlivě studovat všechny možné vědy, především ale lékařství. Na jeho studium a utváření si postojů a názorů měla vliv i platónská a aristotelská filozofie. Už kolem 30 let byl často vzdělanější a chytřejší než jeho profesoři. Studoval v Asklépionu, Kypru, Korintu, Smyrně, Krétě, Palestině a dalších místech, kde se učil vědám lékařským.

Začínal jako lékař gladiátorů, kde „díky“ četným zraněním bojovníků získal zkušenosti v oborech anatomie a chirurgie. Ve své praxi slavil mnoho úspěchů. Vyléčil spoustu gladiátorských zápasníků a později i obyčejných lidí, když se stal praktickým lékařem. Pro svou vysokou úspěšnost se dostal až na dvůr císaře Marka Aurelia. Stal se jeho osobním lékařem.

Pojďme si ale blíže specifikovat, proč tohoto muže náležitě ocenit. Galén měl mnoho nepřátel. V tehdejší době byly nové myšlenky těžko přijímány a často také spojovány s určitou pošetilostí a provokativním novátorstvím. Galén chtěl změnit paradigma medicíny, a proto předefinoval pojetí lékařství. Své myšlenky měl sice postavené na teologickém a filozofickém základě (jak v té době bylo zvykem), ale tato schémata spojoval více a více s praktickou činností. To znamená, že napsal mnoho spisů, kde vysvětluje medicínské postupy, které do té doby byly považovány buď za hloupé anebo nebyly vůbec objeveny. S tímto pro nás už samozřejmým, ale v té době dosti originálním a odvážným způsobem, předběhl svou dobu.

Ačkoliv jsme v současnosti doslova pohlceni záplavou různých nabídek diet, fyzických cvičení a předepisování ozdravných medikamentů, všechny tyto důležité články medicíny zahrnovalo v sobě už i Galénovo pojetí lékařství. Lidské zdraví vnímal psychosomaticky, tedy jako harmonii orgánů a těla s psychickým stavem. Proto velkou váhu kladl na jídelníčky, diety, každodenní pohyb a různá léčiva.

Galén svoje „řemeslo“ stavěl na etickém základu. Například ve farmaceutickém průmyslu: specificky v přípravě léčiv zdůrazňoval kvalitu složek před zvyšováním kvantity. Nebál se kvůli tomu cestovat do nebezpečných a exotických lokalit, kde zkoumal různé rostliny. Jeho nejznámější léčivo (všelék na více chorob) se jmenovalo Theriac. Tento medikament se skládal z 64 různých přísad, což vypovídá o dlouhém a precizním výzkumu. Zároveň ve svých spisech vyzdvihoval ctnost oddanosti své práci nikoli z důvodu finančních motivů, ale z důvodu pomoci lidstvu od utrpení.

„Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.“

Galénovi se povedlo také vybudovat obrovský lázeňský komplex, ve kterém využil všechny své zkušenosti z chirurgie, anatomie, fyziologie, lázeňství i farmakologie. Postavil zde geniální chirurgické sály se sofistikovanou kanalizací, kdy špína ze sálů byla oplachy stolů a podlah odváděna mimo komplex. Římské stavby navíc byly velmi vzdušné a Galén si kvůli ochraně životního prostředí potrpěl také na speciální systém likvidace odpadů.

Ačkoliv medicínských přínosů bylo ještě více (tři druhy pneuma, pulsní diagnostika, atd.), můžeme už zde konstatovat, že Galén byl naprostý génius na poli lékařství a přispěl k vytvoření důležitých fundamentálních prvků moderního zdravotnictví a svými myšlenkovými schématy předběhl dobu.

Claudius Galenus je popisován různě. Na jedné straně jako milý, usměvavý člověk a na druhé straně působící arogantním dojmem. S jistotou však můžeme říci, že to byl workoholik, který své práci obětoval hodně a zároveň pomohl mnoha lidem od bolesti. Inspirující je, že i když měl mnoho závistivých nepřátel, dokázal se vymanit z tehdejšího konzervativního proudu a zbourat zdánlivě neprostupné hradby v oblasti medicíny. Svou naukou nám zároveň ukazuje, jak potřebná je bioetická diskuze obzvláště v dnešní době často bezbřehého kapitalismu, šíleného egoismu a intolerantního chování k druhým.

http://www.aromaspol.cz/galén-největší-lékař-římského-impéria
http://www.greekmedicine.net/whos_who/Galen.html
http://citaty.net/autori/galen/
http://www.ego-3d.de/bilder/produkte/gross/Galenos-Bueste.jpg
http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/greek-physician-galen-granger.jpg
http://81.169.222.198/still/kunst/pic570/348/410802014.jpg

Inzerce