Cesta jako poznání nás samých. Vnitřní hlas, touha, vytrvalost či motivace. Tato a další slova vystihují osobu, jež nám dnes dodá velkou inspiraci. Člověk dokazující celému světu možný rozvoj ducha a těla. Kombinace přesvědčení a lásky k pohybu. Dnešní článek nám přináší příběh o Adamu Raw. Nechte se inspirovat jeho cestou pokořující mnoho životních překážek.

Adam Raw se narodil 26.6.1990 v Brně. Jeho původní jméno bylo Adam Krkoška, nicméně dnes je Adamovo oficiální příjmení Raw a vyjadřuje celou fylozofii života, kterou propaguje a doslova ji žije! A čím je tedy tak známý? Dobyl celý svět, jako jeden z průkopníku street workoutu a celkové práci s tělem a stravováním. Je úznavaný po celém světě, nicméně jaký příběh stojí za tímto českým lvem?

Tento mimořádný sportovec se již v průběhu studií věnoval stravování a to doslova na fascinující úrovni. Na sobě samém vyzkoušel například vegetariántsví a celkově prozkoumal možnosti svého těla. V této době také začal s tréninkem parkouru. Umění pohybu z bodu A do bodu B, které je dnes obrovkským fenoménem ve světě. Dále pokračoval testováním bojových umění, studiím filozofie a meditaci. Toto vše otestoval a zkloubil do jedné mimořádné cesty života. Po škole Adam odjel pracovat do Ameriky, kde začal pracovat a dělat věci na vlastní pěst. Právě tam pokračovalo jeho vzdělávání v životě jako takovém.

„Nikdy jsem neměl cíl. Všechno bylo jen pozorování a konání.“

Seberevolta

Další cesta pokračovala po návratu do České republiky. V této době se už věnoval workoutu a pomáhal ohledně stravování. Během této doby také vznikla komunita Seberevolta. Komunita s jednoduchým cílem. Dostat více lidí k pohybu a zdravému životnímu stylu bez alkoholu a drog. Založena Markem Kaletou také známým pod jménem ,,Revolta“ a Adamem Rawem. V dnešní době již není Adam součástí projektu, nicméně jeho cíl byl splněn! V dnešní době přibývá čím dál více sportovců, kteří chtějí více poznat své tělo.

Vrchol jménem Raw Workout

Vrchol celé filozofie, tréninků, životosprávy či komunity je Raw Workout. Neorganizovaná skupinka kterou zašťituje jako zakladatel právě Adam. Skupina sestavená z lidí, kteří dělají pouze to, co je baví a překonávají či dokonce nepřipouští překážky. Nic není založeno na soutěži, nýbrž na práci jednotlivců a inspirování ostatních. Vznikl po roce 2012 s důrazem na zdravý životní styl, posouvání svých limitů a také stravování. V dnešní době ho propaguje tísíce příznivců nejen v Česku, ba dokonce po celém světě. Všichni se navzájem inspirují a párkrát do roka sejdou, jako jedna ,,velká rodina“ prosazující pokoru a disciplínu. Tento unikátní nápad oslovil mnoho dětí, studentů a dospělých lidí. Změnil postoje k životu, mezilidské vztahy, a dokonce i myšlení lidí samotných k otevírání se možnostem.

Adam Raw svou životní cestou inspiroval neuvěřitelné množství lidí. Ukázal skvělé výsledky světu. Přišel s filozofii, která se naprosto liší od čehokoli jiného. Den co den čelí mnohým překážkám, ale to nejdůležitější je, že přišel s obrovským vědomím! Vědomím toho, jak může člověk žít. Z části banální věci, na druhou stranu věty ukrývající neuvěřitelnou pravdu. Ať už jeho cesta oslový kohokoli. To podstatné je, ukázání lidem to, jak je možné žít na 100% a neznat překážky.

http://www.adamraw.cz
https://www.youtube.com/user/Asabado/videos

Inzerce