Dnes bychom se rádi zatoulali někam do tepla, kde na nás dýchne duch historie. Nebude to ledajaké dýchnutí, ale rovnou pořádné fouknutí, protože se podíváme do města, na jehož místě se psaly dějiny jedné z prvních rozvinutých říší. Do města, kde podle egyptské mytologie svedli bohové Hor a Sutech boj o nadvládu nad Egyptem. Podíváme se do města, které je dodnes obklopené památkami z tohoto období, čímž je naprosto výjimečné. Ano, tím mystickým městem je hlavní město Egypta, Káhira.

 

Historii tohoto města by bylo velice obtížné stručně popsat. Jisté ale je, že na vývoj Káhiry působily jak západní, tak východní vlivy. Proto je dnešní Káhira směsí kultur, náboženství a je celkově velice různorodá. S počtem obyvatel převyšujícím 17 miliónů, je největším městem Afrického kontinentu a patří k nejpřelidněnějším městům světa. Navíc sem každoročně přijíždí mnoho turistů. Káhira je zde také centrum obchodu, politiky a kultury celého černého kontinentu, proto sem mnoho lidí míří za prací.

Čím je ale Káhira nejznámější? No ano, opět se dostáváme ke starobylé Egyptské říši a jejím pozůstatkům. Asi každý zná pyramidy v Gíze, které jsou také na území hlavního města společně s velkou sfingou. Pokud nechcete cestovat po památkách v poušti, ale chcete zůstat v metropoli, máte jasnou volbu, Egyptské muzeum. Zde najdete mnoho artefaktů z celého Egypta. Věřím, že zhlédnutí 130 tisíc exponátů ve Vás zanechá zážitek na celý život. V Káhiře je zážitkem i pouhá procházka po městě, i když je díky chaotické dopravě poměrně nebezpečná. Paradoxní rozdíly mezi luxusní zástavbou na březích Nilu a chudé čtvrti jen pár desítek metrů od břehů Vás jistě nepřestanou udivovat. Pro nákupy a poznávání dnešní egyptské kultury je ideální návštěva Bazaru Chán al-Chalílí, kde mimo hlavní „turistické“ trasy můžete sehnat úplně vše.

Pokud budete mít dost přeplněného města, můžete se vydat na prohlídku památek Egypta, kterou můžete spojit třeba s plavbou po Nilu. Káhira a celý Egypt je určitě velice zajímavý. Poznáte zde mnoho z lidské historie, ale můžete zabloudit i do luxusních turistických resortů. Nechávejte své sny veliké a rozmanité. Věřím, že i návštěva Káhiry bude pro mnoho z nás jedním z motivačních faktorů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1hira
http://egypt.afrikou.cz/egypt/kahira.html
http://tema.novinky.cz/kahira

Inzerce