V našem dalším rozhovoru na téma 10 otázek máme opravdu fantastickou příležitost poznat velmi výjimečného podnikatele s velice bohatým příběhem. Jsem moc rád, že naše otázky pojal po svém a opravdu se nebál jít v některých bodech opravdu do hloubky a tím nám tak odhalit své postoje a životní postřehy.

Na naše otázky tentokrát odpověděl podnikatel Kamil Čepelák, který měl velmi úspěšnou sportovní kariéru, která ho dovedla až ke studiu ve Spojených státech a Kanadě. Poté se rozhodl vytěžit ze svých zkušeností a poznatků ze světa co nejvíce a založil svou vlastní plaveckou značku.

Když jsem si tento rozhovor pročítal znovu a znovu, neustále jsem v něm nacházel velké perly moudrosti, proto velice doporučuji, abyste si udělali třeba i nějakou poznámečku, když Vás při čtení něco kreativního napadne pro Vaši cestu.

To co děláte, začalo jako spontánní nápad nebo jste se k tomu postupem času dopracoval?

Myslím, že nic není tak úplně spontánní nápad, ke všemu se člověk postupně dopracuje, i když to tak zvenčí nemusí vypadat. To, co přichází jako nápad, má souvislost nejen s předešlými životními zkušenostmi, ale odráží také osobnost a charakter každého člověka. Všechno, co se děje okolo nás i to, co se děje přímo nám, má nějaký důvod. My to vidíme jako různé situace, náhody, štěstí, atd., ale je dost důležité hledat souvislosti a snažit se tomu porozumět.

Já jsem se ve svých 35 letech rozhodl založit vlastní plaveckou značku, která se stane světově známou. Může to na první pohled vypadat, jako spontánní nápad, i já jsem to tak zpočátku vnímal. Postupem času jsem si však uvědomil, že mne k tomu postupně vedla řada okolností, i moje předešlé zkušenosti. Jsem bývalý plavec, mám po celém světě v tomto sportu kontakty a díky své práci mám zkušenosti s výrobou v Asii a dovozem zboží do Evropy.

Jaké byly Vaše začátky?

Je to zatím něco málo přes rok, co firma vznikla. Často se říká, že začátky jsou těžké, u mne to bylo ale jinak. Velkou roli hraje obrovské nadšení a to, že jsem se obklopil pozitivně smýšlejícími lidmi. Rychlému a krásnému startu pomohly pozitivní zpětné vazby od prvních klientů a také podpora mojí rodiny.

Jaká vlastnost, znalost nebo schopnost byla klíčová pro Váš úspěch?

Jak už jsem se zmínil na začátku, nestačí jedna znalost nebo vlastnost. Pro úspěšný projekt je potřeba propojit osobní vlastnosti, zkušenosti, ale i schopnost rozpoznat příležitost, mít štěstí a ty správné lidi okolo sebe. Řekl bych ale, že klíčová je osobní motivace.

Jaké vzdělání jste získal a jaký je Váš názor na tradiční vzdělávací systém?

Dva roky jsem studoval prestižní gymnázium v Olomouci, přitom jsem závodně plaval, trénoval jsem každé ráno a večer. Od učitelů jsem už tehdy pociťoval ne příliš pozitivní přístup. Často jsem slýchával: „Kamile, vyberte si mezi školou a sportem, obojí nezvládnete“. Já jsem to tehdy jako 17 letý student viděl jinak. Věděl jsem, že obojí zvládnu, mým cílem nebylo mít samé výborné, jako chtěli spolužáci. Když jsem po druhém ročníku dostal šanci odjet na roční studium do USA, tak jsem toho bez zaváhání využil a v ČR jsem přerušil na rok studium. Střední škola v USA mě nadchla, hlavně jejich pozitivním přístupem: „Když mákneš, tak to dáš, nevzdávej to, my ti pomůžeme, atd.“. To byl důvod, proč jsem se rozhodl v USA zůstat déle a dokončit střední školu tam. Opět jsem měl nesmírné štěstí na super lidi a tvrdá dřina ve sportu i ve škole mi umožnila dostat jak akademické tak atletické stipendium na univerzitě v západní Virginii. Tam jsem během čtyř let získal, kromě bakalářského titulu v obchodu a v marketingu, také nesmírné zkušenosti a kontakty, ze kterých čerpám dodnes. Celé čtyři roky jsem dával do studia i do sportu opravdu maximum, abych dělal dobré jméno nejen sobě, ale i celé České Republice, českému plavání, vlastní rodině. Po dokončení studia v USA se mi otevřela možnost pokračovat v Kanadě na Windsorské Univerzitě, v provincii Ontario a získat titul Master of Science. I nadále jsem závodně plaval. Když jsem se pak ve svých 25 letech vrátil zpět, postupně jsem teprve začínal vidět, co mi uplynulých 8 let studií dalo do života.

Oproti svým vrstevníkům a spolužákům z gymnázia jsem měl ze světa spoustu zkušeností, několikaletou praxi, která byla součástí studia, byl jsem samostatný, uměl jsem dělat rychlá rozhodnutí a nebál jsem se žádných výzev. Když to shrnu, tak vzdělávací systém v ČR obsahuje příliš mnoho teorie a nepotřebných všeobecných předmětů, chybí v něm více praxe pro život.

Jaký je podle vás rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem?

Je hodně složité už jenom rozdělování lidí na úspěšné a neúspěšné. Jak se pozná, kdo je úspěšný a kdo ne? Měří se úspěch penězi? Počtem firem? Velikostí majetku? Každý chce být úspěšný. Já jsem dříve vzhlížel k úspěšným businessmanům z Wall Street, o kterých jsem četl ve Forbesu a také ke světovým sportovcům. Dnes to vnímám jinak. Úspěšný člověk je pro mě ten, kdo dělá práci, která ho baví a má z ní radost, ten, kdo umí rozeznávat mezi dobrem a zlem, umí si stát za svými názory a nenechá se strhnout davem, kdo se umí chovat k ostatním lidem, k rodině, k přírodě.

Jedna z nejméně oceňovaných forem úspěchu je rodičovství, zdánlivě obyčejná a přitom náročná role. Na dětech se až postupem času projeví, jak byl či nebyl rodič úspěšný. Chyby v podnikání lze brzy rozpoznat a napravit, při výchově dětí je to jinak. Rodiče musí dělat maximum, aby své děti dobře připravili do života, a jakákoliv chyba se může ukázat až za několik let, kdy už nelze nic vzít zpět. Proto je pro mne úspěšný ten, kdo dokáže všechny životní role propojit do jednoho spokojeného života.

Co byste udělal jinak, kdybyste začínal znovu od nuly?

Nerad se příliš dívám zpět. Všichni děláme chyby a to je na životě krásné. Ti rozumnější se z nich umí ponaučit, ti méně rozumní si jich možná ani nevšimnou a dělají je stále dokola a možná i hledají příčinu v okolí. Kdybych začínal znovu, byl bych rád, kdybych vše udělal stejně jako dosud. Jsem rád za ten směr, který mám teď, cítím se spokojený.

Nepřipadáte si oddělený od průměrné společnosti v důsledku Vašeho úspěchu?

Znovu jen zopakuji, že záleží na tom, z jakého úhlu se na úspěch člověk dívá, jak ho vnímá. Někomu se mohu zdát úspěšný a bude ke mně vzhlížet, pro někoho jsem obyčejný člověk, nebo, jak se dnes říká „průměrný člověk“. Ale mohli bychom zase polemizovat o tom, co je to průměrný člověk, průměrná společnost? Jak se měří? A je špatné být průměrný? Já chci být součástí komunity, okruhu lidí, se kterými je mi fajn. Jsou to lidé, se kterými si mám co říci, a to jak o podnikání, tak i o sportu, cestování a dalších věcech. Vyměníme si názory, rady, zasmějeme se spolu. Nezávidíme si, nepovyšujeme se nad ostatní a neřešíme věci, které vyřešit nemůžeme. V okruhu těchto lidí si určitě nijak oddělený nepřipadám.

Jaký postoj zaujímáte k překážkám?

Překážky jsou úžasné, fascinující a motivující. Jsou to každodenní situace, které se musíme snažit řešit. Kdyby nám život a práce nepřinášely žádné překážky, nepociťovali bychom tu radost z jejich překonání. Já za výzvy a překážky děkuji.

Odkud čerpáte inspiraci a máte nějakého hrdinu/vzor?

Inspiraci čerpám z okolního světa, z přírody, z pozitivně naladěných lidí a z výsledků práce. To mi dává zároveň i velkou vnitřní energii. Když se něco podaří, inspiruje mne to k dalším krokům. Mám chuť vymyslet další projekt, rozšířit portfolio produktů. V tom mi pomáhá také můj šestý smysl. Snažím se být otevřený změnám a nebát se experimentovat. Nemám jednoho hrdinu ani vzor, skutečnou inspiraci mi dávají lidé, kteří dělají svoji práci dobře a s láskou. Za nimi jsou pak úžasné výsledky.

Jaké jsou Vaše další sny a vize?

Těch je opravdu hodně, jsem snílek a ve své sny věřím. Často mám pak pocit, že můj život je jeden krásný sen. Myslím, že je moc důležité umět snít, to člověka hodně pohání dopředu. Sny se pak přibližují, až se stanou realitou. Na druhou stranu umím být i realista a vím, že ne všechny sny se splní, proto je dobré určit si jejich priority a také vědět, dokdy si který sen chci splnit. Je zajímavé se pak podívat zpět. Můj karierní sen je pokračovat v dobře rozjeté značce plaveckých doplňků. Chci, aby to byla značka, která bude známá ve světě a kterou budou lidé vyhledávat právě pro pestrost produktů a naši flexibilitu. Chci být obklopen týmem úžasných kolegů, kteří budou navzájem spolupracovat a mít stejné cíle. Společně pak budeme přinášet nové a krásné věci lidem, kteří mají rádi plavání. Chtěl bych propojit tento krásný a zdravý sport s co největším počtem dětí a dospělých, ale také s firmami a dalšími subjekty a uspořádat zajímavé plavecké akce.

Za celý tým DotW moc děkujeme za čas, který vložil tento úspěšný muž do našeho rozhovoru a rozhodně přejeme další a další úspěchy! Doufám, že Vás odpovědi inspirovali tak jako mě a že Vás v některých svých částech donutili i k zamyšlení.

Inzerce