Často jsem při čtení knih a poslechu audio nahrávek narážel na pojmy jako je sangvinik, melancholik, cholerik či flegmatik. Vždy jsem měl za to, že sangvinik je ten veselý, melancholik ten zamyšlený, cholerik ten výbušný a flegmatik ten, kterému na ničem nezáleží. Také jsem si myslel, že tyto pojmy popisují pouze určitou stránku daného člověka, ale nikdy mně nenapadlo, že se na tomto pojmenování dá vyvodit celá analýza člověka. Když jsem poté měl možnost sledovat ve škole hodiny společenských věd, dozvěděl jsem se, že existuje jakási Hippokratova typologie temperamentu a že se podle ní lidé dělí na určité typy lidí.

Kniha Osobnosti plus mně velice nadchla, protože se na tuto teorii přes dva tisíce let starou dívá z naprosto fantastického pohledu. V knize se můžeme dočíst, že žádná z temperamentů není nejlepší ani nejhorší. Každý temperament má na světě své místo a má své kladné a záporné stránky. Také nás učí, jak na sobě člověk s určitým temperamentem může pracovat.

Nemůžeme ovšem něčí osobnost hodnotit pouze na základě jedné představy. Každý máme nějaký temperament dominantní, některého máme trochu méně a nějaký nám chybí. A každý by si měl osvojit dobré vlastnosti z každého, protože žijeme ve světě, kde je pro úspěch důležitá dovednost jednání s lidmi a ke každému se musíme chovat s ohledem na jeho temperament.

Kniha Osobnosti plus od Florence Littauerové, které se prodalo přes více než 300 000 kusů, nám nabízí možnost si udělat vlastní test osobnosti a poté studovat jednotlivé typy temperamentů, kde se velice přitažlivým a zábavným způsobem nejprve probírají jejich dobré vlastnosti a poté vlastnosti na kterých je potřeba u dané povahy pracovat. Domnívám se, že v dané knize můžeme dojít k poznání, kdy pochopíme sami sebe a také ostatní. Zjistíme, proč někteří lidé jednají jinak než my a můžeme je tak přestat odsuzovat jen proto, že jednají ve své podstatě na základě jiné povahy než my.

Určitě doporučujeme tuto knihu nastudovat a budeme rádi, pokud své dojmy z této knihy napíšete k nám do komentářů.

Inzerce