Kdo vnesl myšlenku knih o osobním rozvoji? Dnešní článek se zaměří na průkopníka těchto literárních pokladů a také dílo, které patří mezi bestsellery i po více jak 80 letech! V dnešní době patří Napoleon Hill stále mezi velmi vyhledávané autory v oboru osobního rozvoje, a proto by jeho knihy měly patřit do knihovnice každého úspěšného člověka.

„Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“

Napoleon Hill byl uznávaný americký autor, který byl jedním z průkopníků knih o osobním rozvoji. Narodil se 26. října 1883 ve Virginii. Jeho dětství nebylo moc veselé, jelikož pocházel z velmi chudé  rodiny a jeho matka zemřela, když bylo Hillovi deset. Už ve třinácti letech začínal psát, nicméně v té době zatím jako reportér v jednom časopisu. Jeho cílem bylo stát se úspěšným a zvrátit svůj osud. Výplatu si schovával na právnické studium, bohužel přišel další pád a Hill musel odejít kvůli finančním problémům. Obrat v jeho kariéře přišel s nařízením o práci na článcích se známými osobnostmi. V té době měl provést rozhovor s Andrewem Carnegiem,  jedním z nejbohatších lidí na světě! Právě tam se Napoleon setkal s Carnegiho názorem na vzorec, jenž dokazuje jednoduchost dosáhnutí úspěchu. Ten den Hill na tohoto mocného může opravdu zapůsobil a karta se obrátila. Carnegi pověřil Hilla provést rozhovory s více než 500 úspěšnými, bohatými a vlivnými lidmi. Díky těmto rozhovorům se setkal s mnoha zajímavými osobnostmi, jako je Thomas Edison, Henry Ford či Theodor Roosevelt a přinesl filozofii úspěchu, která nás doprovází dodnes.

 

„Není podivné, že se nejvíce bojíme toho, co se nikdy nestane?“

Autorova filozofie spočívá v myšlení. Přemýšlíte denně nad úspěchem? Pokud ne, jak tedy chcete dosáhnout svých cílů. Práce je jistě důležitá, ale víra ve Vaši věc je také velmi podstatná a neměla by za žádnou cenu chybět. Tuto pozitivní energii o myšlení můžeme čerpat z několika Hillových knih, které opravdu změní Váš pohled na věc.

Myšlením k bohatství

Již název naprosto vypovídá o rozdílu mezi chudým a bohatým člověkem. V této knize najdete odpovědi na většinu svých otázek. Co tvoří největší strachy v našem životě a jakým způsobem je překonat? To vše autor vysvětluje v téhle neuvěřitelné knize, která je dodnes velmi vyhledávaná.  Toto dílo Vám naprosto převrátí myšlení a změní pohled na život každému pesimistovi. Nejen že Hill mluví o problémech v životě a cílevědomosti, ale také přikládá úžasný návod, jak se těchto strachů a nesnází zbavit. Po přečtení nemůže přijít žádná negativní nálada či deprese, jelikož budete fixovaní na Vaše cíle a sny, kterých budete chtít dosáhnout, protože zjistíte velice jednoduchou a přesto často nepochopenou věc. Ve svém životě dosáhnete cokoli, pokud tomu budete opravdu věřit!

„Mysl nemá hranic, kromě těch, které si sami vytvoříme.“

Napoleon Hill byl opravdu velký člověk, který nejen že dodal motivaci mnoha lidem, ale také ukázal, jak je vše možné, pokud tomu opravdu věříme. Překonal svůj osud. Z chudoby na vrchol. Od redaktora k veleúspěšnému spisovateli a také k jednomu z nejznámějších mentorů na osobní rozvoj své doby. Dokázal svým příběhem nejenom motivovat, ale také ukázat, že vzdání se není v životě řešením.

Inzerce