V dnešním rozhovoru se seznámíme s firmou Tutor. Tato vzdělávací agentura vznikla v roce 2000 jako projekt dvou vysokoškoláků a od té doby se neuvěřitelně rozrostla. Během velmi krátkého období se stala jedničkou na trhu vzdělávacích společností. Postupně se spojila s několika strategickými partnery a dnes má Tutor stovky lektorů a tisíce klientů v různých městech ČR. Sami zakladatelé od začátku směřovali svou firmu ke stádiu prodeje ve vhodnou dobu a to se jim nakonec podařilo. Dnes se věnují svým dalším podnikatelským projektům. Přinášíme Vám rozhovor s Martinou Šmídovou, která ve firmě pracuje přes deset let. Její příběh začal na pozici operátorky. Díky své píli je dnes ředitelkou business unit Tutor a Caledonian School a řídí přes 80 zaměstnanců.

Jak to s Tutorem začalo?

Tutor začal v roce 2000 jako garážový projekt 2 lidí, kteří spolu chodili na Vysokou školu ekonomickou. Měli pocit, že je díra na trhu v oboru přípravy na přijímací zkoušky na vysoké školy. Mezi jejich úplně první kroky patřil roznos letáků na střední školy. Potom začali s několika kurzy, které v průběhu roku rozšířili na 15 kurzů různých oborů. Během 10 let jsme se dostali na 42 vysokoškolských oborů a 8 oborů ke státním maturitám.

Vyskytly se nějaké milníky, díky kterým dostal Tutor jiný spád, než se očekávalo?

Já osobně jsem tady v Tutoru už 11. rokem. Začínala jsem na pozici operátorky, takže jsem si prošla celým fungováním a skoro všemi pozicemi, které tu byly. Krátce poté, co jsem se dostala do pozice ředitelky společnosti, se tehdejší vedení rozhodlo, že koupí dvě další vzdělávací společnosti – top vision a Caledonian School. To byl zásadní milník, kdy jsme museli spojit produkty tří do té doby konkurenčních společnosí a také tři odlišné firemní kultury do jedné. Odehrálo se to navíc poměrně rychle, během let 2009 a 2010. Dalším milníkem, který považuji za zásadní, byl rok 2013, kdy jsme rozdělili firmu na tzv. business unity, které mají vlastní kompetence. Já jsem právě ředitelkou jedné z těchto částí – Tutoru a Caledonian School.

Jaká vlastnost, znalost nebo schopnost byla klíčová pro úspěch Tutoru?

Myslím si, že je to především dynamičnost lidí. Teď nás v rámci mé business unit pracuje zhruba 80 a jsme mladý tým, který neustále reaguje na změny a snaží se neřídit se kroky konkurence, ale být tím, kdo vlastní invencí ovlivňuje trh. Neustále vymýšlíme nové věci a snažíme se dojít k tomu, aby byl produkt inovativní a zajímavý. Téměř každý rok přicházíme na trh s něčím novým. To je to, co nás žene dál. Naši lidé jsou mladí, flexibilní, akceschopní. Také máme jasnou vizi, za kterou jdeme.

Pro mě je Tutor naprosto srdcová záležitost. Líbí se mi firemní kultura, líbí se mi, jakým způsobem přistupujeme ke klientům, a také to, že mám poměrně volné ruce a můžu přicházet s novými nápady. Můj názor vedení společnosti zajímá a mě zajímá názor mých podřízených, takže společně docházíme k tomu, že se Tutor neustále dál posouvá. To mě na té firmě baví.

Jaký je Váš názor na tradiční vzdělávací systém?

To je docela složitá otázka, protože vzdělávací systém se v poslední době mění a není stabilní. Nicméně já to vnímám tak, že pořád ještě z toho našeho tradičního vzdělávacího systému lidé vystupují jako teoretici a ne úplně praktici. Systém učí teorii, tvrdé dřině a píli a ne aktivnímu přístupu k tomu, co budu dělat poté, až tu školu dokončím. Absolventům chybí schopnost uvádět nabyté vědomosti do praxe, škola je nepřipravuje na skutečný pracovní život. To vidím jako problém. Hodně studentů navíc škola ani nebaví, chybí jim motivace. Myslím, že při tomto pomáhají různé soukromé i neziskové instituce, které se snaží například digitalizovat školství a právě digitální obsah dodávají středním, vysokým a základním školám. To vnímám jako velmi pozitivní nejen pro žáky, ale i učitele.

Jaký je podle Vás rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem?

Myslím si, že úspěšný člověk je takový, který si vlastní pílí jde za svým cílem. Je loajální vůči té práci, kterou si zvolil, a snaží se dosahovat cílů, jež si nastavil. Neúspěšný je naopak ten, kdo čeká, až mu něco spadne do klína. Je pro něj jednodušší čekat v práci až 8. hodina pracovní uplyne. Já to vnímám jako něco, co v sobě buď člověk má, nebo ne. Vidím to sama u sebe. Nejlépe si člověk pomůže usilovnou prací sám na sobě.

Kdyby začínal Tutor znovu, je něco, co byste udělala jinak?

Dlouho jsem nad touto otázkou přemýšlela. Myslím si, že v situaci, ve které jsme byli, bych nic neměnila. Tehdy jsme třeba neměli peníze na rozvoj, nemohli jsme inovovat produkt, protože k tomu nebyly podmínky. Když se na to koukám z dnešního pohledu, tak bych to změnila. Kdybych ty prostředky měla, tak bych je účelně vynaložila. Rozhodnutí jsme však vždy dělali s tím nejlepším vědomím a svědomím, a tak nás dovedla tam, kde jsme dnes. Určitě jsme některé chyby v průběhu podnikání udělali, ale vždy nás posunuly dál a my jsme se z nich poučili.

Jaký máte postoj k překážkám?

Překážky jsou tu od toho, že se musí zdolávat. Bude to znít asi jako klišé, ale je to tak. Já sama jsem samozřejmě v cestě měla překážek několik a vždy jsem se je snažila nějak přeskočit nebo přelézt a dojít k tomu, aby každá z nich pro mě byla ponaučením.

Odkud čerpáte inspiraci a máte nějaký vzor pro firmu Tutor?

Mě nejvíce inspirují lidé, se kterými pracuji. Naši zaměstnanci, kteří jsou mladí a přináší spoustu nápadů a právě vzorů, které mě konkrétně inspirují. Zároveň jsou to naši klienti, kteří nám dávají různé podněty a zpětnou vazbu, co dělat jinak, co dělat tak, aby oni byli spokojení. Ptáme se jich na to ať už osobně nebo různými dotazníkovými šetřeními. A to je to, co nás potom vede k tomu, abychom produkt či službu nějak změnili a dělali tak, aby byla klientům co nejvíce nápomocná.

Jaká je Vaše vize do budoucna?

Co se týká firmy, tak Tutor má další velké cíle. Na začátku roku 2016 k nám vstoupil strategický partner a máme tu nové vedení, které nás velice podporuje ve všech aktivitách, co děláme. Mezi nimi jsou další lidé, kteří mě konkrétně velmi inspirují. Vnímám to jako věc, která nás v průběhu roku posune o hodně dál a bude to patrné i pro veřejnost. Nechci však zatím prozrazovat konkrétní detaily. Určitě to ale bude pro naše klienty novinka, kterou uvítají.

Já osobně plánuji v brzké době postavit si pěkný domek na kraji Prahy. Možná přitom využiji i své dosavadní zkušenosti s budováním firmy (smích). To je tedy můj nejbližší osobní cíl.

Za celou redakci děkuji paní Šmídové za její čas i mnoho inspirativních vět pro naše čtenáře. Tutoru přejeme mnoho dalších úspěchů.

https://www.facebook.com/tutor.komplexni.vzdelavani/photos
https://www.youtube.com/watch?v=yYaueuUHOus

Inzerce