Jan Straka – spoluzakladatel velmi kreativního projektu CLEVER MINDS a úspěšný podnikatel. Jsem velmi nadšený, že Vám můžeme dnes představit fantastický rozhovor s někým, kdo se z celého srdce snaží v lidech probouzet kreativní myšlení a dovést tak lidi k úspěchu prostřednictvím svých vlastních výrobků. V CLEVER MINDS se zabývají zejména vývojem produktů v oblasti plánování, stanovování priorit, rozvoje nápadů a mnoha dalších.

„Představení“, řekněte nám něco o sobě.

Jsem duší i tělem podnikatel. Mám vystudované finance, v minulosti jsem byl spolumajitelem reklamní agentury a ofsetové tiskárny.

Od malička jsem byl vedený svými rodiči k hledání vlastní cesty, ke snaze být v životě na vítězné vlně, řekl bych. Samozřejmě, že ne vždy se to daří, ale jak víme, nejde ani tak o velká vítězství, jako spíše o ty malé, každodenní radosti a především směr myšlení.

CLEVER MINDS je česká značka založená na tomto přístupu. Snažíme se do našich výrobků dávat nejen tyto myšlenky. Naším snem je, aby se naši zákazníci skrze naše produkty vraceli k tomu, co je v jejich životě důležité a aby hledali vlastní cesty.

To co děláte, začalo jako spontánní nápad nebo jste se k tomu postupem času dopracoval?

V nějakém rozhovoru jsem říkal, že svůj první diář jsem měl již v sedmé třídě. Jeden citát praví, že “Chceme-li rozesmát Boha, měli bychom mu ukázat své plány“. A právě proto mě vždy bavilo sestavovat si svůj plán, řídit svou cestu. Na trhu se mi špatně hledaly alternativy, které by se bezezbytku daly použít – vždy jsem si musel něco upravovat či “hacknout“ k obrazu svému. A tak vznikla řada nápadů, nástrojů, které se staly základem našeho dnešního podnikání.

Jaké byly Vaše začátky?

A které myslíte? /smích/ Podnikám od svých 18 let a tak vím, že „období klidu” neexistuje a pokud náhodou nastane, vždy je to pro mě signál k ostražitosti.

Pokud se bavíme o startu našeho nového projektu CLEVER MINDS, tak jsme stále na začátku. A jako ve všem i zde máme dny plné slunce, ale také ty zamračené.

Zkrátka začátky jsou málokdy jednoduché a koneckonců když člověk chce uspět, měl by se s překážkami potýkat. O to je pak ten výsledek lepší a věřím, že i stabilnější.

Takže jednoduchý raketový růst nemusí vždy být nutně pozitivním signálem.

Jaká vlastnost, znalost nebo schopnost byla klíčová pro Váš úspěch?

Je otázka co považujeme za úspěch. Osobně se vidím na cestě, po které chci jít, která mě baví a dává smysl nejen mně, ale snad i našim zákazníkům. Takže zatím není hotovo.

Každopádně se mi líbí tuším čínské přísloví „Sedmkrát upadni, osmkrát vstaň!”, což asi vyjadřuje tu podstatu mé filosofie.

Jaké vzdělání jste získal a jaký je Váš názor na tradiční vzdělávací systém?

Vystudoval jsem bakaláře na Vysoké škole finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance. Mám-li být upřímný, dodělával jsem vysokou až jako otec dvou dětí a hlavní motivací bylo „zaplnit díru”, kterou jsem ve svém životě pociťoval.

Nechci být zbytečně kritický, ale vnímám to tak, že má-li mít Česká republika šanci v budoucnu hrát nějakou roli ve střední Evropě, měla by mnohem více investovat do vzdělávacího systému. A tím nemyslím platy učitelů, i když u těch to z části začíná – motivovaný člověk bude vysoce pravděpodobně vykonávat své poslání mnohem lépe, než někdo, kdo „jede v zaběhlých kolejích a pouze krájí jeden rok za druhým”.

Kvalitu vysokého školství mi nepřísluší komentovat, ale v době, kdy jsem se věnoval projektu finanční gramotnosti na středních školách, jsem byl mnohdy nemile překvapen „nastavením” studentů a jejich orientací do dalšího života. Tady vidím obrovský prostor pro zlepšení. Budoucnost nevidím v hledání klidného místa někde v korporaci s pevným platem a ideálně služebním vozem.

Jaký je podle vás rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem?

V životním pocitu té konkrétní osoby. Mohu jezdit skvělým autem, bydlet v přepychovém domě a řídit firmu, ale i tak může být můj život prázdný, nenaplněný. I tak mohu být nešťastný, což se logicky dlouhodobě stejně projeví ve vztazích a kvalitě života.

Pro mě je úspěšný každý člověk, který pociťuje dlouhodobou spokojenost a radost. Mráčky přijdou vždy, ale je důležité, aby nebyla permanentní bouřka.
Nicméně bych rád odlišil „spokojenost” a „pohodlnost”. Věřím tomu, že jsme na světě proto, abychom využili svůj potenciál naplno. Abychom chybovali, tvořili a třeba i následně bourali. Důležité ale je, abychom nezůstávali na místě. Bohužel tím totiž výrazně ovlivňujeme nejen svůj, ale především život druhých. Pak to bývá vidět právě na těch středních školách.

Co byste udělal jinak, kdybyste začínal znovu od nuly?

To je těžká otázka. Bez těch všech chyb a kotrmelců by to asi nešlo. Nicméně bych se zřejmě mnohem více soustředil na věci, které mám ve své moci, a nespoléhal tolik na sílu podané ruky a slibu.

Nepřipadáte si oddělený od průměrné společnosti v důsledku Vašeho úspěchu?

Tohle není dle mého názoru otázka až tolik úspěchu, jako spíše stylu myšlení. Nepovažuji se stále za tolik úspěšného, aby to nějak ovlivňovalo mé okolí. Spíše je to jiné vidění světa, které vytváří určitou bariéru a ve svém důsledku separaci. Jedno z životních mouder říká, že tvůj příjem je průměrem příjmů 5ti lidí, se kterými si nejčastěji stýkáš. A je to pravda. Člověk se naučí měnit prostředí a tak nějak přirozeně inklinuje k lidem podobného ražení a zájmů.

Jaký postoj zaujímáte k překážkám?

Vnímám je jako nutnou součást hry, ale je pravda, že mnohem raději zaměřuji svou pozornost na tvorbu a rozvojové aktivity, než na zdolávání překážek.

Odkud čerpáte inspiraci a máte nějakého hrdinu/vzor?

Hodně čtu. Baví mě knihy z nakladatelství Peoplecomm a Jan Melvil Publishing. Svůj twitter mám nastavený na odběr vytipovaných serverů z oblasti byznysu a osobního rozvoje.

I když poslední dobou je toho času méně, přesto se snažím si během víkendu prolítnout své oblíbené zdroje.

A co se týče vzoru – bude to znít jako klišé, ale mým oblíbencem je zkrátka Steve Jobs. Ani ne tak proto, že vybudoval, co vybudoval. Daleko více mě baví jeho myšlení a vidění „za roh” spojené s vizí.

Jinak v obecné rovině každý, kdo postavil značku na zelené louce, kdo něco vybudoval, dal práci lidem. Takových je v České republice spousta, napadá mě třeba pan Bernard.

Jaké jsou Vaše další sny a vize?

Žijeme ve světě, který se dynamicky mění. Co platilo před pár lety, dnes neexistuje. Nechci to měnit, jak je dnes módou. Za základní úkol považuji „to ustát“. /smích/

Naše výrobky jsou z papíru. Je to naše technologie. Chceme do budoucna vytvářet jistou „opozici” všem těm displejům, a to pro každého, kdo se nechce životem jen proklikat.

My děkujeme za fantastické odpovědi, které byly opravdu plné velmi zajímavých a inspirativních myšlenek. Věřím, že Vás nadchly tak jako mě. Na závěr doporučuji navštívit stránku projektu CLEVER MINDS a třeba i pořídit nějaký produkt, který Vám pomůže na Vaší cestě životem.

http://www.cleverminds.eu/cs/
http://www.eshop.cleverminds.eu/cs/
https://www.instagram.com/cleverminds.eu/

Inzerce