Postavit svůj osobní rozvoj na sérii dohod, které posunou hranici našeho myšlení a rozvinou naši komunikaci či empatii? Důkazem tohoto možného postoje je kniha, jež Vám nejenom dá mnoho informací, ale také přinutí čtenáře k zamyšlením se nad svými činy. Pojďme si v dnešním článku něco říci o již světoznámé knize Čtyři dohody a její toltécké moudrosti.

Nemůžete změnit druhé lidi. Buď je milujete takové, jací jsou, nebo ne. Buď je přijmete takové, jací jsou, nebo ne.

Kniha byla publikována roku 1997 Donem Miguelem Ángelem Ruizem, jenž svůj život zasvětil osobnímu růstu a poznání učení svých předků. Skrz čtyři zásadní dohody napomáhá lidem s jejich uměním komunikace a sebeřízení, které je v dnešní době velmi důležité, ať už pro vaše vyjadřování či přijímání konstruktivní kritiky. Cíl knihy je nalezení osobní spokojenosti a radosti ze svých činů. Je také velmi kladený důraz na odpoutání se od omezujících názorů. Co je tedy klíčem k pochopení tohoto ,,životního kodexu“?

Devadesát pět procent představ zakořeněných v naší mysli jsou jen lži a trpíme proto, že jim věříme.

Cesta plná trpělivosti a disciplíny

Čtyři dohody opravdu obsahují kodex, který promění váš život v opravdovou radost a svobodu, nicméně s sebou přináší i určitou disciplínu a trpělivost. Tato kniha se opírá o lidské konání, nikoli pouhou četbu s výsledným obohacením o seberealizační informace. Každá z dohod klade důraz na vaše postavení se výzvě a konání. Jenom vy rozhodnete, jestli budou tyto dohody nápomocné či ne. Ať už se budete chtít zbavit špatných návyků, překonávat své limity nebo přestat s tvorbou domněnek, tak pokaždé bude záviset na vytrvalosti a disciplíně.

Až si z toho, že nic nebereme osobně, vytvoříme silný zvyk, vyhneme se v životě mnoha nepříjemnostem.

http://www.ddd-knihy.cz/o.7844

 

 

Inzerce