Španělsko je, mimo jiné, země plná prosluněných pláží, výborného jídla a samozřejmě nespoutaných projevů emocí. Španělsko je královstvím, kde se střídaly ve vládnutí různé dynastie a rody z odlišných kulturních směrů. Historicky si Španělsko zažilo temná období (např. španělská inkvizice), ale i časy obrovského ekonomického či kulturního rozkvětu. My se dnes podíváme na jedno město, které je poznamenáno mnoha historickými vlivy, projevující se v osobitosti a jedinečnosti městských budov, ulic a celkové atmosféře. Putování za jihošpanělskou Córdobou začíná.

Jak jsem psal v úvodu, Córdoba si prošla v historii mnohým. Přes osady Féničanů, nadvládu Kartaginců a následně Římanů. Stěhování národů však zapříčinilo ovládnutí tohoto města Vandaly, pak Byzantinci a poté Vizigóty. Roku 711 dobyli Córdobu Arabové. Město pod nadvládou muslimů vzkvétalo a bylo důležitým kulturním a duchovním centrem (především náboženská budova s názvem Velká mešita). Dokonce se stala v 10. století, s milionem obyvatel, nejhustěji osídleným městem západní Evropy. Město tím, že prosperovalo ekonomicky, si mohlo dovolit stavět další budovy a areály. V průběhu arabského vládnutí zde vzniklo až na 300 mešit, obyvatelé si mohli vybírat ze 600 veřejných lázní a pouliční osvětlení tu bylo dříve než v Paříži. Narodili se a žili zde také známé historické osobnosti jako Averroes či Maimonides. Ale k těmto mužům zase třeba jindy.

1236 byl rokem, kdy Španelé dobyli Córdobu a dostali ji pod svou správu. Město už však nikdy neprosperovalo tak, jako za muslimské vlády v 10. století. Ubyl počet obyvatel, lidé chudli, vznikali zde radikálnější skupiny a projevovala se nenávist na všech přítomných stranách. Až ve 20. století, Córdoba začala zase více prosperovat a vzrostla jak ekonomicky, tak kulturně.

Přesuneme se však do současnosti a podíváme se na hlavní dominanty, které zde můžeme najít. Jako první se určitě nesmí opomenout navštívit Mezquitu (mešitu). Původně středověký muslimský komplex, do které byl později postaven kostel a v 16. století dokonce křesťanská katedrála v renesančním stylu. Součástí tohoto překrásného mezi-kulturního prostoru jsou i pomerančové dvory, olivovníky a různé fontánky. Minaret Velké mešity je v současné době součástí věže. Celkově toto místo působí velmi spirituálně a nese s sebou myšlenku na transcendentno.

Jen o několik kroků dál se od muslimsko-křesťanského komplexu nachází židovská čtvrť neboli Judería. Prostor této čtvrti je popisován jako malebný s uzoučkými uličkami, různě se křížícími a s obyčejnými domky, které vytváří atmosféru půvabné každodennosti. Ostatně židovské čtvrti jsou většinou takto popsané, ačkoliv zde tomu dá nový, neobvyklý náboj právě poloha hned vedle muslimských a křesťanských budov. Najdete tady synagogu a nemůže chybět ani pomník velkého židovského filosofa a rabína Maimonida. Judería má v sobě obrovského ducha židovského národa a ukazuje nám jejich statečnost, adaptabilitu a obratnost.

Córdoba není pouze pod vlivy muslimskými, křesťanskými a židovskými. Můžeme tu najít například most Puente Viejo, postavený v době nadvlády Římanů přes hlavní městský tok Guadalquivir. Po procházce po mostu nám může být odměnou věž Torre de la Calahorra. Tato původně maurská stavba sloužila v minulosti k defenzívě Córdoby a dnes v ní najdete tzv. muzeum tří kultur, mapující historii samotného města.

Hříchem by bylo nechat si uniknout také palác Alcazár s velkými terasovitými zahradami a fontánami. Palác katolických králů kombinující půdorys a některé arabské aspekty s římskými mozaikami. Sídlili zde dokonce Isabela Kastilská a Ferdinand II. Aragonský. Tento zámek je také známý tím, že byl na tomto místě poprvé přijat Kryštof Kolumbus před svou plánovanou plavbou do Indie.

K vidění je tu však toho ohromně více. Mnoho dalších kostelů, archeologické muzeum, Plaza de la Corredera – místo známé býčími zápasy, Plaza del Potro, kde se nachází hostinec u Hřebečka ze slavného románu Don Quijote či tzv. Cristo de los Faroles neboli Kristus na Kříži mezi hýbajícími se lampami.

Toto vnitrozemské město sice nenabídne slunné pláže, ale za to poskytne vhled do historie, náboženství a kultur, které i v dnešní době hýbou světem. Jelikož existovaly doby, kdy zde žili v relativním míru křesťané, židé i muslimové, považuje se Córdoba za město třech kultur (někdy uváděno dvou – židé a muslimové). Řekl bych však, že toto město má v sobě především ducha respektu k druhému a silné pokory vůči něčemu vyššímu. Centrum je těchto výjevů plné a právem je zařazeno od roku 1984 na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Pokud chcete nasytit svoji touhu po krásnu a k tomu zažít hluboký kulturní zážitek, Córdoba je místo dělané přímo pro Vás.

Více informací o tomto městě najdete na oficiálních stránkách Córdoby –> www.cordoba.es.

http://www.travelmag.cz
http://www.infoglobe.cz/cestovatelsky-pruvodce/spanelsko-cordoba-mesto-dvou-kultur/
http://spanelka.cz/cordoba/
http://www.spanelsko.info/cordoba.htm
https://www.bugbog.com/wp-content/uploads/cordoba-spain-cordoba-garden-alcazar-de-los-reyes-cristianos003-900.jpg
https://c1.staticflickr.com/3/2209/2386248451_9ecf132310_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/7/6084/6130145302_ed5bbaa77e_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/6/5122/5319712553_25a5623714_b.jpg
https://www.ourworldforyou.com/wp-content/uploads/2017/02/Theview-from-the-Alc%C3%A1zar-de-los-Reyes-Cristianos-Cordoba-C%C3%B3rdoba-Spain.jpg
http://porsolea.com/wp-content/uploads/2016/03/Puente-romano-de-cordoba-La-Torre-de-Calahorra-5.jpg
http://www.artencordoba.com/en/alcazar-christian-monarchs/PHOTOS/GARDENS/ALCAZAR_CHRISTIAN_MONARCHS_CORDOBA_GARDENS_01.jpg
http://www.voyagevirtuel.co.uk/andalousie/bigphotos/cordoba_3138.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/02/70/5d/ff/filename-cristo-20faroles.jpg
https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/cordoba-spain-city-centre-nathan-rupert.jpg

Inzerce