Francie je přeplněnou pokladnicí kulturního a architektonického dědictví. Do této pokladnice patří i Hora svatého Michaela, neboli Le Mont Saint-Michel. Ale čím to, že je to tak populární místo? Čím pro nás může být inspirativní a navštíveníhodné? A jak zapadá do krás evropské kultury? To vše v dnešním článku o této majestátní dominantě.

Hora svatého Michaela je poloostrov či také nazývaný přílivový ostrov, uprostřed „ničeho“. Polohou se nachází na hranici Normandie a Bretoňska, v severozápadní Francii. Vzpíná se do výšky 80 metrů a najdeme tu hned několik historických památek. Celé místo je pak zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Dokonce i světová trilogie Pán Prstenů se touto monumentální stavbou nechala inspirovat, a to v designu legendární věže Minas Tirith.

Historicky se funkce Hory svatého Michaela měnila. První byla považována za jakési zásvětní místo zemřelých, poté tu stála kaple, kolem které se vybudovalo benediktinské opatství. Stalo se z ní poutní místo a vzdělanostní centrum Evropy. Později ale silná kulturní a duchovní role hory a především kláštera, který na ní stojí, upadala. Od 11. století sloužila jako strategická pevnost pro vojáky, odolala třikrát útokům Anglie za 100 leté války a zároveň i útoku hugenotů při náboženských válkách. Za Velké francouzské revoluce fungovala dokonce jako vězení (do roku 1863). V roce 1874 se však prohlásila za národní památku a po odchodu benediktínů v roce 2001 je spravována Národním centrem historických památek a prostor.

V roce 2014 byla odstraněná hráze, která tu stála od roku 1879 a nahradila se moderním dvoukilometrovým mostem. Dostat se tedy na toto místo není vůbec žádný problém.

Mont Saint-Michel patří po Paříži k nejnavštěvovanějším místům ve Francii. Důvodů je proto víc. Jedním z nich je samotná lokace hory. Jednou ji obklopuje moře, podruhé zase písek. Je to dáno výškou mořské hladiny při přílivu a odlivu, která může činit až 15 metrů, což je nejvíce v Evropě. Naskýtá se nám tak nádherný pohled na příliv a odliv, který se neustále proměňuje. Možností ale je i celou tuto horu obejít. Výpravu kolem celé hory s průvodcem si lze naplánovat podle termínů odlivu.

Dalším důvodem, proč nechat na sebe působit atmosféru Hory svatého Michala je kulturní, architektonické a historické dědictví, které se zde nachází. Na vrchu hory se nachází úžasný gotický klášterní kostel, který je označován jako perla francouzské gotiky. O kousek dál můžete spatřit nádhernou stavbu, nazývanou Merveille, neboli zázrak, div. Je populární svými křížovými mramorovými chodbami a specifickým refektářem. Díky rekonstrukci, kterou opatství a stavby podstoupili můžeme až zažít jakýsi magický návrat do starších, středověkých časů.

Pod klášterním systémem je situována malá vesnice, kde se především na hlavní ulici Grand Rue nachází hotely, obchody se suvenýry, textilem, vínem, sýry či jiným zbožím. Najdeme tu také restaurace nebo proslulou palačinkárnu. Velkým tahákem jsou noční prohlídky doprovázené komorní hudbou.

V roce 2015 bylo zjištěno, že tu žije 50 lidí. Mezi nimi i komunita nesoucí název „Mnišská, laická a apoštolská bratrstva Jeruzalém“. Skupina mnichů, kteří v kostele na hoře oslavují Boha a pořádají liturgii čtyřikrát denně. Právě jejich přítomnost je také obrovským lákadlem, především pro ty, co jsou nábožensky založení a chtějí se podílet na liturgické slavnosti.

Průměrně tuto monumentalitu Francie navštíví kolem 4 milionů lidí z celého světa. Pro návštěvníky je toto místo mnohé – symbol národní identity, nevyčíslitelné kulturní dědictví, svatostánek pro poutníky, úžasná architektonická památka, spojení s Bohem, či nějakou vyšší entitou, anebo jen krásný výlet, který se mění v neopakovatelný zážitek. Mont Saint-Michel patří mezi ty místa, které mají neopakovatelného genia loci a dokážou magicky uchvátit.

http://francie.svetadily.cz/normandie/Mont-Saint-Michel/lokality/
http://www.radynacestu.cz/magazin/mont-saint-michel/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel/
http://ee.france.fr
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/03/21/14/26DCAAC000000578-3005352-image-a-35_1426949746008.jpg
http://francie.slantour.cz/foto/mont-st-michel-3.jpg
http://www.infoglobe.cz/res/archive/920/103695.jpg?seek=1478004101
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/621/cache/mont-saint-michel-france_62193_990x742.jpg
http://www.montsaintmichelfrance.com/mont-saint-michel-big.jpg
http://www.francejourneys.com/wp-content/uploads/2016/06/mont-saint-michel-village.jpg

Inzerce