Emil Škoda se narodil 19. listopadu 1839 v Plzni do rodiny lékaře Františka Škody. Vystudoval gymnázium v Chebu, poté studoval strojní inženýrství na Hornické technické vysoké škole v Praze a dále na strojírenské fakultě Technické vysoké školy v Karlsruhe.

Po škole se Emil vydal na zkušenou do světa, pracoval ve společnostech ve Francii, Německu, Anglii a v USA. V době, kdy pracoval v zahraničí, se mimo prohloubení svých technických znalostí. zajímal i o podnikání. V roce 1866 se Škoda vrátil zpět do Plzně a začal pracovat jako vrchní inženýr ve strojírně hraběte Valdštejna – Vartenberka. Škoda poznal, že plzeňská strojírna potřebuje mohutné investice, aby obstála na trhu. Protože hrabě neměl chuť továrnu modernizovat, prodal ji v roce 1869 Emilu Škodovi.

08 06 02 01

Škoda koupil plzeňskou strojírnu se 33 dělníky za 167 642 zlatých. Okamžitě začal se svým modernizačním plánem. Za krátko je ze strojírny v Plzni obrovský podnik s více než 4000 dělníky. Škoda byl odborníkem ve svém oboru, ale byl i výborný podnikatel, proto poznal potenciál trhu, a začal vyrábět zbraně. Mimo zbraní vyráběl pracovní mechanismy do pivovarů, cukrovarů a stroje do dolů a hutí.

Podnik měl zakázky i v době ekonomické recese, ale Škoda nepřestával modernizovat a rozšiřovat. Škodovy továrny byly nejmodernější ve své době. Postavil další továrnu na zbraně a stal se největším exportérem zbraní. V roce 1899 Škoda transformoval svůj podnik na akciovou společnost, čímž zajistil další kapitál pro investiční výstavbu.

09 07 05

Emil Škoda prokázal, že rozuměl svému technickému oboru, ale také prokázal, že technické nebo odborné znalosti nejsou vše potřebné k úspěchu. Byl také výborný podnikatel, obchodník a organizátor. Rozhodně se můžeme Škodovým příběhem inspirovat a učit se od něj. Škoda zemřel 8. 8. 1900 poblíž Selzthalu.

03

http://www.quido.cz/osobnosti/skoda.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1036836797-prukopnici-podnikani-v-ceskych-zemich/298327273350004-emil-skoda/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_%C5%A0koda

Inzerce