Diary of the Winners je projekt dvou mladých studentů obchodní akademie, kteří si již při studiu začali uvědomovat fakt, že k úspěchu je potřeba čerpat informace z jiného zdroje, než je škola. Proto se rozhodli přispět do světa webovým projektem, který bude zaměřen především na získávání informací od inspirativních a úspěšných lidí.


Aby tento projekt nezapadl pouze mezi všechny ostatní webové stránky o motivaci, bude muset vykazovat známky originality a kvality.

Hlavním cílem projektu je rozvoj snů ukrytých uvnitř lidí. Byl to právě Walt Disney, jeden z největších snílků, který nám řekl: „Jestliže o tom můžete snít, můžete to i dokázat. Vždy si vzpomeňte, že celá ta věc začala snem a myší.“

Dalším cílem by měla být podpora víry lidí, kteří se právě chystají nebo se již pustili do něčeho velkého. Chtěli bychom je podpořit životopisy, rozhovory a dalšími inspirativními články o lidech, kteří dosahují nebo dosáhli úspěchu.

To úzce souvisí s tím, že by tento web měl nabádat k akci – abychom šli naproti budoucnosti, o které sníme. Krásně nám to vystihuje citát, který vyslovil Conway Stone „Uvažovat bez činnosti znamená být nepoctivý k sobě samému.“

Články se dotknou také literatury, v podobě několika článků o motivačních knihách. Přesněji to budou tipy na knihy, které napsali úspěšní lidé.

V neposlední řadě se zaměříme na rozvoj osobního úspěchu každého jednotlivce za pomocí rozhovorů a článků vypracovaných za pomocí úspěšných lidí.

Naším důležitým cílem je také zaměření na téma jak vytvářet bohatství. Informace a způsob myšlení bude samozřejmě opět získáván od osobností, kteří v této oblasti uspěli.

Chceme také spolupracovat se čtenáři webu, od kterých bychom rádi přijímali dotazy týkající se článků a třeba i nás samotných, námitky, nápady na zlepšení či tipy na témata, o kterých bychom mohli psát.

Inzerce