Je tomu již 25 let, kdy se systém v naší zemi změnil opět na kapitalistický a demokratický. Za těchto 25 let tu vzniklo velké množství podniků, které zkrachovaly v důsledku nedostatečného finančního vzdělání. Za celých 25 let se bohužel ve školách nezačal kapitalismus vyučovat. Kniha s názvem Cashflow kvadrant Vám dokáže vyplnit mezeru ve vzdělání, které jsme nedostali před rokem 1989, protože bylo zakázáno a bohužel ani po něm, ačkoliv žijeme ve svobodě.

„Člověk se rodí svobodný, a všude ho poutají řetězy. Myslí si, že je pánem druhých, zatímco zůstává větším otrokem než oni.“
– Jean Jacques Rousseau

Autorem knihy je americký multimilionář Robert T. Kiyosaki, který disponuje majetkem přes 800 milionů amerických dolarů. Kniha Cashflow kvadrant je pokračováním knihy Bohatý táta, chudý táta. V knize Cashflow kvadrant se však věnuje více detailům, jakým způsobem někteří lidé budují své bohatství.

„Můj bohatý táta říkával: „Skutečné svobody nikdy nedosáhneš bez svobody finanční.“ A pokračoval: „Svoboda může být zadarmo, ale váže se k ní cena.“ Knihu věnujeme těm, kdo jsou tuto cenu ochotni zaplatit.“
– Robert T. Kiyosaki

V této fantastické knize Robert rozděluje lidi na čtyři skupiny do „kvadrantu“ podle toho, jak vydělávají své peníze. Jedním kvadrantem jsou „Zaměstnanci“, druhým „Samostatně výdělečně činní“, třetím „Majitelé podniku“ a čtvrtým „Investoři“.

„Cashflow kvadrant poskytuje mapu k finančnímu úspěchu.“
– Sharon L. Lechter

Často mi ve škole říkávali (ti co neměli peníze), že ti co vydělávají peníze, mají „štěstí“. Robert bourá tyto předsudky a hovoří o tom, že je to ve způsobu myšlení. V této knize se můžete dočíst jakým způsobem myslí jednotliví lidé v určitých kvadrantech a proč je výhodnější být na té pravé straně – majitel firmy nebo investor. Pokud si přečtete tuto knihu, budete mít dostatek informací pro to, abyste se dokázali objektivně rozhodnout, zda je vaším cílem jistota, nebo svoboda.

„Dávejte si pozor na rady, které přijímáte. I když ke všemu musíte přistupovat s čistou hlavou, vždycky si nejdřív uvědomte, ze kterého kvadrantu ta která rada pochází.“
– Robert T. Kiyosaki

Knihu doporučuji absolutně všem lidem, kteří žijí v kapitalistickém světě. Ať už z důvodu abyste měli konečně objektivní informace, jak systém kapitalismu funguje, nebo v případě, že chcete vydělávat tak velké peníze, které Vám přinesou finanční svobodu.

„Úspěch je mizerný učitel. Nejvíc se o sobě dozvíme, když se nám něco nepodaří. Neúspěch je součástí procesu dosahování úspěchu. Úspěch bez neúspěchu nikdy nedosáhneš. Neúspěšní lidé jsou takoví, kterým se vždy všechno daří.“
– Robert T. Kiyosaki
Inzerce