AMECA se prezentuje jako jedinečný projekt v České republice, který pomáhá současným i budoucím lékařům najít co nejvhodnější uplatnění ve zdravotnictví. Nesoustředí se jen na pracovní nabídky, ale zaměřuje se i na stáže a praxe pro mediky. Zároveň nabízí nemocnicím prostor pro komunikaci a setkávání se s vhodnými kandidáty do jejich kolektivů a spolupracuje i s dalšími institucemi napříč českým zdravotnictvím.

Zakladateli tohoto projektu jsou mladí a progresivní medici a lékaři Jakub Kotas, Josef Borovka a Jan Pavel Novák, se kterým je veden tento rozhovor.

Řekni nám, co je to vlastně AMECA?

Na to se nás často lidé ptají, proč vlastně AMECA. Máme k tomu spoustu příběhů, ale pravda je taková, že jsme chtěli jednoduchý název, který se bude dobře psát, dobře se zapamatuje a bude se lehce vyhledávat na internetu. Až potom se vytvořily příběhy o tom, že „amicus“ je latinsky přítel a „AMECA“ by mohla být přítelkyně. Přítelkyně pro ty, kteří hledají.

V čem je tento projekt jiný, nový nebo originální?

Originální je v tom, že zdravotnický systém na naše kroky a principy fungování není ještě vůbec připraven. Ono se pořád tak nějak počítá s tím, že mladý doktor bude muset prosit o práci v nemocnici, a přitom má dnes před sebou neskutečné možnosti. Snažíme se nestavět náš projekt jen na zprostředkování práce, nejsme totiž vůbec žádná personální agentura. My vytváříme pouze prostor pro diskuzi a od začátku stavíme na tom, že máme určitý přesah do vědomí mladých lékařů a chtěli bychom právě změnit i jejich smýšlení. Myslíme si, že mohou být zcela samostatní a hrdí lidé, kteří mají nemocnicím co nabídnout. Takže naše jedinečnost je v tom, že přistupujeme ke všemu zcela jinak, než doposud bylo běžné.

Jak jste vlastně přišli na nápad založit takový projekt?

Vycházelo to z kombinace dvou světů, které jsme zažívali. Jednak tu byla praxe, nemocnice a práce a na druhé straně pak studentský život. Viděli jsme ten nepoměr mezi tím, co se u nás v republice nabízí a tím, jaké je povědomí mezi studenty. Zjistili jsme, že je tu spousta dobrých nabídek, ale bohužel o nich studenti nevědí, sami si je nedokážou najít a často končí na úplně špatných pozicích v nevyhovujících podmínkách. Chtěli jsme zlepšit povědomí o různých nabídkách a jejich zpřehlednění považujeme za nejjednodušší a nejúspěšnější krok proto, aby se v systému začalo něco měnit.

Jak bys popsal náplň toho, co děláte?

Práci máme už samozřejmě rozdělenou. Od začátku vytváříme projekt ve třech lidech jako jeden tým. Já mám na starost prvotní kontakt s  nemocnicemi a dalšími institucemi. Také zajišťuji chod firmy, co se týká účetnictví, správy, ekonomiky a podobně. Další člen týmu, Jakub Kotas, vymýšlí veškeré naše evoluce a směřování firmy do budoucnosti, co se týká vizí, plánů a budování konceptů. Stará se také o náš web a komunikace s partnery. Třetím členem je Josef Borovka, který už má zkušenosti s prací ve studentských spolcích. Zabývá se tedy primárně kontaktem se studenty a mladými lékaři a prezentací našeho projektu navenek.

S kterými institucemi spolupracujete?

Jsme mladý projekt. Začali jsme před necelými 4 měsíci, ale za tuto dobu jsme stihli navázat spolupráci s už téměř 1000 mladými mediky a lékaři, co se týká našich uživatelů. Na straně partnerů jsme pak objeli celou republiku, navštívili jsme, dá se říci, všechny nemocnice u nás. Dnes už spolupracujeme se 40-50 subjekty na trhu a přidávají se další. Rozhodně nejde jen o nemocnice, ale i další organizace, jako studentské spolky, lékařské společnosti a instituce. Dále v tomto rosteme a snažíme se spolupráci neustále rozvíjet.

Jaké jsou nástrahy v tomto oboru podnikání? S čím se těžko vypořádáváte?

Nástrah jsme očekávali daleko více, než v současné době máme. Těší nás stabilní růst, kdy nemusíme složitě šířit náš projekt mezi lékaři. Naše vize se mezi nimi šíří zcela samovolně. To znamená, že tato překážka, které jsme se obávali, odpadla. Další úkol, který nás teď čeká, je rozšiřování týmu, tedy hledání dobrých spolupracovníků, kteří by nám mohli pomoci. Možnou překážkou, také může být to, že jsme přišli s až příliš revoluční myšlenkou, na kterou tento systém ještě není připraven. Personalistika v českém zdravotnictví je minimální nebo neexistuje vůbec. Zdravotnictví není po této stránce oproti jiným oborům vyvinuté. Ta cesta není ještě vůbec vyšlapána tak, jak si ji mladí lékaři představují a jak ji prezentujeme. To bude ten největší úkol do budoucnosti – naučit lidi novým metodám.

Chtěl jsi vždycky pracovat v oblasti podnikání, nebo to spíše vzniklo z náhlého popudu?

Od mládí jsem k tomu nějakým způsobem směřoval. Možná by si někdo medicínu s tímto nespojil, ale já zastávám názor, že když to v lidech je, tak nezáleží, jestli jsou na té či oné škole. Díky studiu jsem se toho o sobě dost naučil a to už mi nikdo nevezme. Při škole jsem se pak začal čím dál více věnovat svým zájmům a rozvíjet další ambice v jiných odvětvích.

Jaký máš postoj k překážkám?

Rozhodně nejsem člověk, který by před nimi uhýbal, anebo který by se otočil. Kdybych to měl říci obrazně, tak se překážky snažím překonávat, přelézat, ale když to nejde, tak je prostě rozbiju. Dříve bych stále jen bořil, ale dnes se učím také stavět.

Co bys doporučil lidem, kteří chtějí začít podnikat?

Velmi důležité je začít, prostě začít. A ještě před tím začátkem zapracovat sám na sobě ve všech oblastech. Každý úkol tě něco naučí. Samozřejmě můžeš také pilovat své nápady a konfrontovat je s realitou. Určitě se mi také vyplatilo vše alespoň trochu plánovat a spojovat do větších souvisejících celků.

Jaké jsou další plány do budoucna?

Teď končíme naši první fázi, která by se dala nazvat zakládáním. Máme před sebou ještě pár úkolů, ať už to jsou drobné věci na webu, či právě ještě optimalizování postupů uvnitř firmy, co se týká rozdělování úkolů. Když toto budeme mít hotové, tak naše další kroky budou rozšiřování a zkvalitňování služeb. Chtěli bychom poskytovat našim uživatelům nejen zprostředkovaný kontakt, ale i přidanou hodnotu, jako třeba informace o základních oborech a trendech v medicíně. V blízké době pak připravujeme logické rozšíření, které si ale necháme ještě nějaký čas jako překvapení.

Slova na konec?

Tenhle projekt nám dává kontakt s lidmi, ve kterých je naděje a stále věří v to, že věci budou lepší a těch si moc vážím. Tihle lidé dokážou změnit hodně, a pokud někdo najde podobně zapálené lidi, tak by se jich měl držet a rozvíjet s nimi spolupráci. Věřím, že to povede k dobrým krokům a skvělým výsledkům pro všechny.

Já mockrát děkuji Honzovi za tento rozhovor. AMECE přejeme takovou budoucnost, jakou věří, že vytvoří.

http://www.ameca.cz/
https://www.facebook.com/AMECAnajdisvoucestu/?fref=nf

Inzerce