NIKOLA TESLA! Z krve prostého lidu! Muž učením nemučený! Otec elektrotechniky! První z rodu geeků! Vítěz války proudů! Pokořitel Edisona! Pokořitel myslitelů! Vládce vynálezců! Otec světla! Základní kámen počítačového věku! Hrabě VelmiDalekohled! Pan VidímSkrzTebe! Zemětřas! Lord kulových blesků! Nepokořitelný, vytrvalý, geniální bojovník! Všemi tyto výrazy lze popisovat jen jednu osobu na světě – Nikola Teslu. Pojďme si tento obsáhlý popis trochu detailněji rozepsat.

Z krve prostého lidu – Muž učením nemučený

Tesla se narodil v nyní chorvatské vesnici Smiljan do rodiny s pěti dětmi, kde otec byl kněz a matka neměla ani základní vzdělání. Ovšem Teslovo vzdělání bylo na velmi dobré cestě už od začátku. Nižší a základní vzdělání absolvoval velmi úspěšně. Poté na vyšším gymnasiu plnil zkoušky s vyznamenáním. Jeho učitelé si dokonce mysleli, že při hodinách matematiky podvádí, neboť dokázal vypočítat integrační počet z hlavy (viz. obrázek níže).

Integrální výpočet

Čtyřletý obor dokončil už po třech letech v roce 1873. Tesla byl génius v mnoha směrech. Jeho otec ho však nutil ke studiu víry, což Nikola nechtěl. Krátce po vystudování gymnasia Mladého Teslu napadla cholera. Několikrát byl krůček od smrti! Jeho otec se přísahal, že když se Nikola vyléčí, nebude ho nadále nutit studovat na opatství a namísto toho ho pošle na nejlepší inženýrskou školu! A voilà! Tesla se naštěstí uzdravil. Následně navštěvoval mnoho škol v Evropě. Během jeho studií experimentoval se stejnosměrným proudem.

Otec elektrotechniky – První z rodu geeků

Po mnohých a mnohých pokusech přišel na to, že jednosměrný proud není příliš praktický a v pouhých 24 letech přišel s úplně nových – střídavým proudem. O 4 roky později se svými nápady přesunul do Ameriky, kde začal pracovat ve firmě pana, nepochopitelně slavného, Thomase Edisona. Ten vlastnil firmu Edison Machine Works. Nikola mu ukázal svůj vynález pokrokového střídavého proudu. Thomase to však moc nepotěšilo z několika důvodů. Například:

  1. Edisonova firma vyráběla hlavně pro jednosměrný proud, tudíž by přišel o značný balík peněz
  2. Uvědomil si velikost objevu a bál se o to, že ho Nikola zastíní
  3. Největší, ale ne poslední důvod – Edison byl vážně nepřející zákeřník!

Aby se Tesly zbavil, dal mu nevyřešitelný úkol, a sice aby vylepšil efektivitu továrních strojů. Přislíbil mu za to pohádkových 50.000$. Jenže ejhle! Tesla tento nesplnitelný úkol splnil! Když žádal svou odměnu, Thomas mu jen s úsměvem řekl, že nerozumí americkému humoru a nic mu nedal. Tesla od něj zklamaný a naštvaný odešel a založil si svou vlastní firmu – Tesla Electric Light & Manufacturing. Ovšem Tesla nebyl podnikatel, ale vynálezce. Jeho firmě se moc nedařilo. Ale naštěstí ho začal financovat a zahrnovat lukrativními nabídkami George Westinghouse.

Vítěz války proudů – Pokořitel Edisona – Otec světla

Celou dobu, co se Tesla v poklidu své laboratoře věnoval svým vynálezům, se pan, rádoby vynálezce, Edison snažil jeho práci sabotovat. Tato kampaň byla však nemorální od kořenů až ke konečkům! Cítil v Teslovi silný potenciál a také věděl, že by jeho firma kvůli němu mohla utrpět finanční újmy. Začal tedy všude rozhlašovat, jak je střídavý proud nebezpečný a zbytečný. Nebo že zařízení od Westinghousovy firmy zabíjí uživatele. Sestrojil elektrické křeslo na střídavý proud, aby ukázal nebezpečnost Teslova proudu. Dokonce zašel tak daleko, že si najímal malé chlapce ze základních škol, aby mu kradli kočky a psy (jedno zvíře za 25₵) a Edisonovy zaměstnanci je elektrizovali střídavým proudem k smrti! Utratil dokonce i slona. Za toto nečestné chování byl ovšem úřady napomenut, musel zaplatit pokutu a kampaň neprodleně ukončit.

Tesla si ale Thomasova cirkusu vůbec nevšímal, Edisona prohlásil za parazita a v poklidu dále pracoval na svých vynálezech. Díky své píli vyhrál výběrové řízení ohledně prvního veřejného osvětlení elektrickým proudem ku příležitosti konání Světové výstavy v roce 1893. Porazil i Edisona, neboť jeho řešení bylo dvakrát dražší než Teslovo. Na výstavě Nikola rozsvítil neuvěřitelných 200 lamp a položil tak základ myšlence veřejného osvětlení ve městech.
Další Thomasova porážka přišla ve věci získání další zakázky. Vodní elektrárna na Niagarských vodopádech. Tesla konkurz opět vyhrál a elektřinu dokázal, na rozdíl od Edisona, dovést až do New Yorku.

Pokořitel myslitelů – Hrabě VelmiDalekohled!

Pan, vykrádač pokladů, Marconi dostal roku 1909 Nobelovu cenu za fyziku díky svému vynálezu rádia. Nikola na to reagoval, že je Marconi fajn člověk a jen ať pokračuje – i když používá 17 jeho patentů. Nikola vynalezl rádio už o několik let dříve. Dokonce to bylo plně prokazatelné, jenže pan, zlodějíček nevděčníček, Marconi měl dosti velký vliv. Proto soudy trvaly roky a skončilo až tři měsíce po Teslově smrti – o 34 let později.

Pan, skoro první, Robert Watson-Watt roku 1935 vynalezl radar a tento objev mu byl připsán už nadobro. Skoro byl první… Nikola Tesla tento vynález předvedl americkému námořnictvu už na začátku první světové války. Jenomže, vedoucím oddělení pro výzkum amerického námořnictva byl pan, nemám rád Teslu, Edison. Ten to samozřejmě shodil ze stolu a vynález nebyl využit.

 

Pan VidímSkrzTebe!

Pan Wilhelm Rontgen, kterému je připisován vynález rentgenu, také vykrádá Teslovu práci. Nikola varoval, že rentgenové paprsky mohou být velmi nebezpečné a doporučoval, aby se nepoužívali v medicíně. V té době se totiž věřilo, že tyto paprsky dokážou vyléčit slepotu a jiná onemocnění. A kdo mohl neuposlechnout tyto vzácné rady a vrhnout se na experimentování s paprsky na lidech? Nám již známý antivynálezce – Edison. Jednomu z jeho zaměstnanců, který byl pověřený výzkumem rentgenových paprsků, museli amputovat ruce při záchraně jeho života. Byl totiž příliš často vystavován radiaci. Bohužel, ani tento zákrok nepomohl a zaměstnanec Clarence Dally umřel na rakovinu (jako první v historii při práci s radiací). Když se později někdo Edisona ptal na tento výzkum, při kterých i on skoro oslepl, odvětil:

„Nepovídejte mi o rentgenových paprscích, bojím se jich!“

Základní kámen počítačového věku!

Vlastnil patenty, které byly o sto let později využity na vynalezení transistoru (věcička, která napomohla vynálezu polovodičů, díky nimž můžeme koukat do bedýnek zvaných počítače). Objevil také princip dálkového ovládání a dálkové komunikace. Roku 1909, tedy 70 let před vynalezením mobilu, Nikola řekl:

„Už velmi brzy bude možné, že každý bude moci bezdrátově a velmi jednoduše posílat zprávy pomocí svého vlastního aparátu.“

Zemětřas a lord kulových blesků!

Jeho nejoblíbenější místo byla jeho laboratoř. Trávil v ní o samotě neskutečně mnoho času. Při svém bádání vynalezl i stroj na zemětřesení. Kdyby se tento stroj zapnul, dokázal zničit blízké sousedství. Jako jediný v historii dokázal vyvinout kulový blesk ve své laboratoři. Dodnes to nikdo nedokáže a Nikola Tesla to dokázal už v roce 1890!

Jeden z posledních projektů, na kterých Tesla pracoval v New Yorku, bylo vybudování 57 metrů vysoké budovy, která by zdarma dodávala elektřinu po celé zemi! Ovšem jeho sponzoři později projekt zamítli, neboť zjistili, že by se proud nedal regulovat a tím pádem by nebyl výdělečný.

Po první světové válce se stáhl do ústraní a žil takřka skoro jen ve své laboratoři. Bohužel, nedokázal sehnat finance na své projekty a začal se topit v dluzích. Nakonec umřel po druhé světové válce v hotelovém pokoji ve věku 86 let.

 

Nepokořitelný, vytrvalý a geniální bojovník

Je neuvěřitelné, jak se jeden muž mohl během jednoho života zapsat do tolika projektů a vynálezů. Nedá se říci, že Tesla nebyl génius! Během své kariéry Tesla nepoužíval zápisky – všechno dělal z paměti. Mluvil osmi jazyky – srbsky, anglicky, německy, francouzsky, maďarsky, italsky, latinsky a dokonce česky! Když si přečetl knihu, tak ji zavřel a dokázal z ní zpaměti citovat. Když se lidé ptali Einsteina, jaké to je být nejinteligentnějším člověkem na zemi, odvětil jim: „To nevím, musíte se zeptat pana Tesly!“

Celý život žil v celibátu. Byl dva metry vysoký a pohledný, ale všechny dívky, co jevily zájem, odmítal s tím, že by ho prý brzdily v práci. Ovšem říkal, že lásku zažil.

„Krmil jsem holuby, tisíce holubů, celé roky. Ale byl tu jeden, krásný to pták, čistě bílý se světle šedivými tečkami na křídlech – ten byl jedinečný. Byla to samička. Poznal bych ji kdekoliv. Bylo jedno, kde jsem zrovna byl, ale ona mě dokázala najít. Vždycky když jsem chtěl, zavolal jsem na ni a ona přiletěla. Rozuměla mi a já ji. Miloval jsem ji! Přesně tak, jako muž miluje ženu a ona milovala mě.“
Nikola_Tesla_Podpis

 

Neuvěřitelný příběh člověka, co si šel za tím, co ho bavilo! Následoval své sny i přes to, že z něj otec nejdříve chtěl mít kněze, že mu zlý Edison házel klacky pod nohy, že mu spousta vynálezů ukradli jiní ‚vynálezci‘, že neměl peníze – i přesto všechno, Nikola Tesla zůstal u toho, co ho bavilo a tím postavil a i pootevřel bránu do informačního věku. Jeho odkazu si je vědomo bohužel jen málo vyvolených lidí. Po přečtení tohoto článku jste se zařadili mezi nás – gratuluji!

 

Na jeho počest je pojmenována i automobilová značka elektrických aut – Tesla!

https://www.math.muni.cz
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://theoatmeal.com/comics/tesla
https://www.pinterest.com
http://paleofuture.gizmodo.com

Inzerce