Tým časopisu DiaryoftheWinners.cz

Na této stránce můžete nalézt informace o jednotlivých členech našeho DotW týmu. V případě jakýchkoliv připomínek, dotazů, nápadů budeme velmi rádi když nás budete kontaktovat. Jsme otevřeni jakýmkoliv příležitostem, které by nás mohli posunout dál.

Martin Korejtko

Martin Korejtko

Spoluautor projektu/Marketing assistant/Redaktor

Od dětství se aktivně účastnil na výpomoci v rodinné firmě a následně se mu podařilo úspěšně realizovat několik vlastních projektů. Věnoval se závodně sportovnímu karate a v roce 2007 dosáhl v Londýně titulu mistra světa. Od roku 2011 se věnuje profesionální tvorbě graffiti. V roce 2014 se účastnil projektu Leonardo da Vinci a měl tak možnost pracovat ve Spojeném království pro společnost Light Project Pro International. Na vysoké škole studoval manažerskou ekonomiku, aplikovanou informatiku a marketing. Následně získal zkušenosti s oblastí digitálního streamu ve společnosti Nestlé. Aktuálně se věnuje vlastním podnikatelským projektům a pracuje jako project manager v technologické firmě.

email: martin.korejtko@diaryofthewinners.cz

Příspěvky autora >

Dominik Durna

Dominik Durna

Spoluautor projektu/Fundraiser/Redaktor

V dětství se soustředil především na sport, kterému se dodnes aktivně věnuje. Už na střední škole začal podnikat v oblasti přímého prodeje. Ačkoliv mu nebylo umožněno pokračovat ve studiu na vysoké škole, podařilo se mu získat během několika let mnoho hodnotných zkušeností v oblasti obchodu. Za velice krátký čas tak získal velký kariérní náskok oproti svým vrstevníkům. Dnes působí na velice zajímavé obchodní pozici v mezinárodní společnosti a pracuje na několika vlastních projektech.

email: dominik.durna@diaryofthewinners.cz

Příspěvky autora >

Sylvia Holúbková

Sylvia Holúbková

Šéfredaktor/Redaktor

V Žilině studovala bilingvální gymnázium ve španělském jazyce a díky tomu mluví španělsky téměř jako rodilý mluvčí. Nebyl pro ní tedy problém překládat jakkoliv složité texty ze španělštiny. Jejím největším snem bylo studovat v Argentině. Po maturitě ji však učarovalo kouzlo Prahy, kde se tedy začala věnovat studiu ekonomie. Aktuálně se zabývá intenzivním studiem anglického jazyka od rodilých mluvčích, studiem marketingu a oblasti public relations.

email: sylvia.holubkova@diaryofthewinners.cz

Příspěvky autora >

Tereza Plachá

Tereza Plachá

Implementer of talks/Redaktor/Korektor

Od střední školy se osamostatnila a věnovala se doučování studentů. To později přerostlo natolik, že na tom založila vlastní projekt a dnes vede tým lektorů. Dále se věnuje studiu na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je profesionálním koučem, což jí pomohlo k velkému osobnímu růstu i zvládnutí časového managementu, kdy stíhá realizaci svého projektu, studium, práci v nemocnici i rozhovory s úspěšnými a inspirativními lidmi.

email: tereza.placha@diaryofthewinners.cz

Příspěvky autora >

Ondřej Michal

Ondřej Michal

Redaktor

Během studií na střední škole se věnoval několika projektům včetně podnikání ve společnosti přímého prodeje. Jedním z dalších aktivit byla organizace řady divadelních akcí za podpory magistrátu města. Tyto aktivity vedly dokonce k přihlášení na FAMU. Následně se však rozhodl pro studium ekonomiky a managementu na Technické univerzitě v Liberci. Účastnil se také projektu Evropské Unie a to přímo v Evropském parlamentu. Neustále se zabývá rozvojem své kreativity, proto můžete na internetu narazit na jeho fantastická videa a články.

email: ondrej.michal@diaryofthewinners.cz

Příspěvky autora >

Lucie Jankovská

Lucie Jankovská

Redaktor

Mladá dáma zrozená pro žurnalistiku. Studovala však ekonomiku a podnikání, následně na vyšší odborné škole personální řízení. Aktuálně se na plný úvazek věnuje studiu na vysoké škole a to obor řízení lidských zdrojů. Její vášní je však psaní a do něj by chtěla vnést veškeré své znalosti a postřehy o personalistice. Silný charakter, spolehlivost a nadšení má na velice vysoké úrovni, proto se také aktivně zapojuje na řadě organizačních záležitostech projektu internetového časopisu.

email: lucie.jankovska@diaryofthewinners.cz

Příspěvky autora >

Jan Salač

Jan Salač

Redaktor

Velký nadšenec pro filmy, seriály a literaturu. Z nich čerpá inspiraci pro své velice oduševnělé články, které v sobě často skrývají spousty myšlenek k zamyšlení. Láska ke klasické hudbě z něj dělá velice uvědomělého mladého muže. Málokdo by do něj ale řekl, že je navzdory těmto intelektuálním zájmům velmi aktivní sportovec se skvělou kondicí. Aktuálně se věnuje na plný úvazek studiu na vysoké škole oboru transkulturní komunikace.

email: jan.salac@diaryofthewinners.cz

Příspěvky autora >

Michaela Kalíková

Michaela Kalíková

Implementer of talks/Redaktor

Během střední školy se věnovala psaní školního časopisu. Maturovala s vyznamenáním, ale rozhodla se pro rychlejší osamostatnění a cestu kariérního a osobnostního rozvoje. Začala v archivu jedné firmy, pomáhala mamince s rozjezdem podnikání a přes obchodníka v maloobchodu se dostala až na pozici obchodníka v oblasti přímého prodeje. Na těchto pozicích nasbírala dostatek zkušeností a dnes pracuje pro vzdělávací agenturu jako project coordinator a asistentka ředitele.

email: michaela.kalikova@diaryofthewinners.cz

mobil: +420 606 181 607

Příspěvky autora >

Lukáš Grösser

Lukáš Grösser

Redaktor

Aktuálně ještě studentem střední školy. Ve velmi nízkém věku však začal projevovat svůj zájem o osobnostní růst a proto se začal věnovat opravdu intenzivnímu čtení knih a vedlejšímu studiu. Jeho dalším okruhem zájmu je rozvoj po fyzické stránce a překonávat tak vlastní fyzické limity. Slovo vystihující tuto filozofii je jednoznačně slovo pohyb. Měl také příležitost velice zajímavé pracovní zkušenosti v Německu. Jeho hlavním cílem je prosadit určitou změnu, která pomůže obohatit ostatní.

email: lukas.grosser@diaryofthewinners.cz

Příspěvky autora >

Lucie Kočandrlová

Redaktor/Korektor

Na gymnáziu věnovala velké množství času svému osobnímu rozvoji a psaní, které se stalo smyslem jejího života. Dosáhla zajímavého úspěchu v soutěži s názvem SOČ (Středoškolská odborná činnost), kde prezentovala svou práci o lidských právech ve vztahu k ekonomickým zájmům v Číně. Během studia střední školy se také věnovala aktivitě v dobrovolnické organizaci s názvem Adra. Aktuálně studuje na Fakultě humanitních studií na Karlově univerzitě. Jejím hlavním cílem je napsaní své vlastní knihy.

email: lucie.kocandrlova@diaryofthewinners.cz

Příspěvky autora >